‘Project C’ ontwikkelaar dient nieuwe aanvraag in (onze analyse)

maandag 30 mei 2022

Je zal het wel al gelezen hebben in de dagbladen of de sociale media. Projectontwikkelaar, Odebrecht, die 93 appartementen wenste te bouwen op de site langs de A. Biesmansstraat/Koldamstraat, heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor de ‘woonkazerne’ waartegen eind vorig jaar nog stevig actie gevoerd is. 

Op de website van de gemeente is het nieuwe openbaar onderzoek aangekondigd dat loopt tot donderdag 16 juni 2022. Tot dan krijgt de bevolking, net als bij de vorige aanvraag, de kans om eventueel bezwaar in te dienen.

Het is een complex dossier dat toch wel wat studie vraagt maar in deze analyse leggen we, naar best vermogen, de nieuwe vergunningsaanvraag onder het vergrootglas.  Wat is er veranderd? Wat blijft er hetzelfde?

Wat is er veranderd?

 • Op de website van de gemeente staat nog de beweegreden van Odebrecht:  ‘de projectontwikkelaar wil enerzijds meer rekening houden met de voorbije inspraakreacties’, maar daar verwacht je best niet te veel van want met de 160 bezwaarschriften, het vernietigend advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, het straatprotest etc…, wordt amper rekening gehouden. 
 • De enige echte reden waarom deze nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend, heeft amper iets te maken met de bezwaren. De projectontwikkelaar dient dit nieuwe dossier in omdat hij geen akkoord heeft met de eigenaars van de drukkerij De Serrist en omdat bouwen op andermans grond nog altijd niet is toegelaten.
 • Het project van 93 appartementen krimpt tot 61, omdat het project in twee fases wordt opgesplitst. Het hoekgebouw (carwash) en de drukkerij zijn voorlopig uit de plannen gelicht. Deze tweede fase zal later uitgevoerd worden, vermoedelijk van zodra de drukkerij de handdoek in de ring gooit zodat de daarin voorziene 32 appartementen (of een ander aantal) later gebouwd worden.
 • De fietsenstalling krimpt van 222 naar 156 fietsen. Waarom?
 • Op de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening werd aan de projectontwikkelaar de vraag gesteld of hij op zijn minste de moeite gedaan had om de tientallen opmerkingen van de commissie en de bevolking te lezen. Daarop werd laconiek geantwoord met “neen”. Odebrecht baseert zich voor dit dossier enkel op de bepalingen van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Het protest van menig Hoeilander zijn dus ‘woorden in de wind’. De projectontwikkelaar en het gemeentebestuur delen duidelijk dezelfde visie.

En andere wijzigingen?

 • Daarnaast zijn er nog enkele kleine technische wijzigingen die wel trachten tegemoet te komen aan de kritiek. Zo schuift de in- en uitgang van de parking 1,7 meter op zodat de toegang een beetje veiliger wordt.  Er zijn ook nog wat wijzigingen in verband met de waterhuishouding.
 • Bij de aanvraag is ook een nieuwe mobiliteitstoets gevoegd om het tekort aan ondergrondse parking goed te praten. De door het RUP “Kern” vastgelegde norm bedraagt 1,5 parkeerplaatsen per woning, maar de gemeente blijkt hier akkoord te gaan met 1,36. Deze mobiliteitstoets (zie bijlage), lees ze eens door, stelt niks voor, een bijzonder zwak document.
 • We vinden ook geen spoor meer van de PPS (publiek-private samenwerking) tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar. Het is niet echt duidelijk waarom, misschien wil het gemeentebestuur de perceptie verzwakken dat zij betrokken partij is. Bestaat het voorkooprecht nog?

Wat blijft er hetzelfde?

 • Het project op zich, de woonkazerne, het maximaal bebouwen van de oppervlakte, de oubollige visie op wonen … In de grond is er niets veranderd. Haast alles waar het in de vele bezwaarschriften en in het advies van de GE.CO.R.O (zie bijlage) in de diepte over ging, is nog altijd van toepassing. 
 • Op de vergadering van vorige woensdag heeft de GE.CO.R.O dat advies trouwens zo goed als opnieuw bevestigd. Hoeilaart staat dus even ver als eind vorig jaar. Wie toen niet akkoord was, zal weinig argumenten vinden om van mening te veranderen.
 • Een deel van de aangeboden appartementen voldoen niet aan de min. woonoppervlakte sociale woningbouw.
 • De waarde T wordt nog altijd berekend met inbegrip van de parking-oppervlakte van het Medisch Centrum.
 • De bouw komt nog steeds vlak tegen de Borreweg, inkijk in de tuinen en aantasting van de privacy blijft ...

Zal dit project uiteindelijk gerealiseerd worden?

 • Als het ooit zover komt, dan toch tegen de wil in van menig Hoeilander. Wij hebben wel ernstige vragen bij deze nieuwste vergunningsaanvraag. Het projectgebied valt volledig onder het RUP ‘Kern’ en de essentie van zo’n projectgebied is dat er geen vergunning kan komen zonder een bindend akkoord over de invulling van het volledige gebied.  Wij zijn benieuwd hoe de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur dit voor elkaar gaan krijgen.
 • De eerste fase uitvoeren, zou de stabiliteit van het gebouw van de drukkerij weleens ernstig in gevaar kunnen brengen. De bouwput ernaast wordt immers een stuk dieper dan de eigen fundering. Wil men de drukkerij zo onder druk zetten om alsnog te verkopen?
 • Twijfelt er iemand aan dat die opsplitsing van het project in twee fases eerder zand in de ogen probeert te strooien en dat de projectontwikkelaar uiteindelijk zijn oorspronkelijk plan volledig wil uitvoeren. Mondeling zegt hij dat de bovenste woonlaag, de ‘penthouses van fase 2’, wat sowieso al tegen de voorschriften van het RUP ingaat, eventueel zal weggelaten worden, maar dat staat voor zover wij hebben kunnen terugvinden, nergens op papier. Moeilijk te geloven dus.

Onze conclusie:

 • Ondanks alle protest en een negatief advies van de GE.CO.R.O. willen Odebrecht en het gemeentebestuur dit project door de strot van de Hoeilander duwen. Inspraak en participatie zijn begrippen die de burgemeester op het kasteel-gemeentehuis blijkbaar ergens verkeerd heeft gelegd.
 • Jammer dat hij in deze laakbare stijl van oude politiek de jongere generatie van zijn partij zo meesleept. Is dit echt alles wat er overblijft van onze democratie. Meent men het echt om in de 21steeeuw zo aan politiek te doen. Waar is het zelfrespect.
 • En hoe verklaren wij opnieuw de stilte van ProHoeilaart, onze tweede beleidspartij die dit allemaal gewoon laat begaan. Voor een groep die zichzelf ooit als progressief bestempelde, is introspectie dringend nodig. Hoe kan een partij zover afdwalen van haar idealen. Is het aan de macht blijven het te grabbel gooien van de eigen geloofwaardigheid wel waard?
 • De kans is groot dat de gemeente in dit dossier de hete aardappel doorschuift naar de provincie (het bouwproject Lindenhof was op dat vlak blijkbaar een goede leerschool) zodat hij de schuld op de provincie kan steken. Ooit deed Pilatus hem dat voor.
 • Of er gebeurt een mirakel en de burgemeester begint toch interesse te tonen voor de mening van een aanzienlijke groep Hoeilanders. Weinig waarschijnlijk maar wie weet?

Hoe moet het nu verder met dit project?

De volgende twee weken zijn er drie belangrijke data om te noteren: 

 • Op donderdag 2 juni om 20u wordt opnieuw een vreedzame wandeling georganiseerd met vertrek aan de Koldamstraat, de vroegere parking van De Serrist, om 20 uur.
 • Op woensdag 8 juni organiseert de projectontwikkelaar een nieuwe infovergadering, om 19u30 in het SJC Koldam (sporthalsite).
 • Donderdag 16 juni is de laatste dag om een bezwaarschrift in te dienen, tot dan loopt het openbaar onderzoek.

Ter verdediging zal de burgemeester deze analyse waarschijnlijk wel als ‘fake news’ bestempelen. Wij drukken je daarom graag op het hart om zelf op onderzoek te gaan. Onder dit artikel vind je alle links en bijlagen om jezelf correct te informeren. Je hoeft het ook niet eens te zijn met deze analyse. 

Het is net de rijkdom van een democratie dat mensen verschillende meningen hebben en daarvoor uitkomen. We zouden niet liever hebben dan met iedereen in debat gaan en elkaars argumenten afwegen. Niets is mooier dan elkaar hierin te respecteren. 

Het staat iedereen trouwens vrij geen woord te geloven van wat hier geschreven is maar zorg er dan wel voor dat je correct geïnformeerd bent en niet zomaar met de wolven meehuilt. Daarvoor dient ons gezond verstand niet!

Wij houden allemaal van onze mooie gemeente en gaan in tegen een wilde verstedelijkingsdrang en dus staan wij volmondig achter de vreedzame wandeling van 2 juni tegen dit project en het beleid van de burgemeester dat begrippen als inspraak en participatie weglacht. Hoeilaart verdient beter. Tot donderdag op de vreedzame wandeling!

Jan Van Assche

Voor meer informatie over dit nieuwe en het vorige dossier, vind je hieronder de links.