Jan Montreuil richtte zich maandag tot de gemeenteraad (video en PDF van de tekst)

woensdag 26 jan 2022
play video

Vorige maandag, 24 januari 2022, nam Jan Montreuil, de man die de voorbije weken een grote groep Hoeilanders  ertoe kon bewegen mee te protesteren tegen het bouwproject aan de A. Biesmanslaan, het woord net voor de gemeenteraad. Hij vatte alle argumenten samen die terug te vinden zijn in de vele bezwaarschriften die tegen de omgevingsvergunning werden ingediend.

Op het einde van zijn betoog splitste hij zijn verzoeken aan het gemeentebestuur op in 7 punten:

  1. Wij verzoeken het gemeentebestuur de aangevraagde omgevingsvergunning voor het Koldamproject te weigeren in verwijzing naar de ingediende bezwaren;
  2. Wij verzoeken het gemeentebestuur tot publieke publicatie van de adviezen van GECORO en de behandelingen van de bezwaren;
  3. Wij verzoeken het gemeentebestuur om een woon-behoefte onderzoek te laten uitvoeren met speciale aandacht voor een doelgroepen beleid en de vrijwaring en leefbaarheid van de dorpskern.
  4. Wij verzoeken het gemeentebestuur geen vergunningen toe te staan voor de projectgebieden tot zolang de woon-behoeftestudie is uitgevoerd;
  5. Wij verzoeken het gemeentebestuur om een actieve rol op te nemen in de projectgebieden van de kern door het gebruik te maken van het voorkooprecht van bouwgronden;
  6. Wij verzoeken het gemeentebestuur participatie en inspraak te organiseren in het voortraject van de projectontwikkeling van de kerngebieden en niet a posteriori bij het openbaar onderzoek;
  7. Wij verzoeken het gemeentebestuur een masterplan te ontwikkelen voor de projectgebieden rekening houdend met de input van de woon-behoefte studie en alle betrokken actoren Wij bieden je dit spreekrecht aan in video. De tekst kan je als PDF downloaden.

Wij bieden je dit spreekrecht aan als video en je vindt de PDF in bijlage.