Zuster Isabelle overleden

dinsdag 20 jan 2015

Op 14 januari 2015 overleed in het klooster te Gijzegem Zuster Isabelle (rechts op de foto), religieuze van Sint-Vincentius a Paulo ‘Dienstmaagden der Armen’ van Gijzegem. Op 89 jarige leeftijd voltooide ze haar godgewijd leven na 64 jaar kloosterleven, waarvan 50 jaar in Hoeilaart. Op 8 september 1950 trad ze – op 25 jarige leeftijd – binnen in het klooster van de Zusters van Vincentius a Paulo te Gijzegem om zich als religieuze te wijden aan de dienst van God en de dienst van de mensen, met veel aandacht voor de minderbedeelden. 

Na haar religieuze geloften op 20 april 1952 kwam Zuster Isabelle dadelijk naar Hoeilaart om er in de plaatselijke religieuze gemeenschap een leven te leiden van vereniging met de Heer in gebed, vereniging met haar medezusters, vereniging ook met kinderen en vooral jongeren met hun ouders.

Als regentes snit en naad was ze vele jaren lerares en directrice van de voormalige beroepsschool tot deze op het einde van de jaren 1970 afgebouwd werd bij tekort aan leerlingen. Zuster Isabelle maakte vele jaren ook deel uit van het schoolbestuur van de Sint-Clemensschool. Na haar pensioen stond ze op een andere manier in dienst van de kinderen: zo heeft ze zoveel keer boterhammen gesmeerd met choco voor al wie zijn boterhammen weer eens vergeten hadden en kinderen opgevangen na schooltijd. Tevens stond ze in dienst van de parochie en bracht ze vele zieken de heilige communie.

We hebben haar hier gekend als een van de meest geliefde zusters, een kranige, sterke vrouw, met veel wijsheid en gezond verstand. Een religieuze met de voeten op de grond om op die manier te werken aan de wereld zoals God die droomt.

Op 12 november 2000 vierden we met onze Hoeilaartse parochie haar gouden kloosterjubileum in de kerk.

Naast het danken van de Heer, hebben we toen ook dank gezegd aan de congregatie van Zusters van Gijzegem, die sinds 1829 religieus bezielde vrouwen naar Hoeilaart zond om in deze gemeenschap te werken aan het naderbij komen van het Rijk Gods. Toen wisten we nog niet dat het definitieve vertrek van de Zusters uit Hoeilaart zo nakend was.

Inderdaad in januari 2002 vertrokken de 2 laatste zusters - Zuster Isabelle en Zuster Patricia - van de 101 die hier geweest waren uit Hoeilaart.

De schoolkinderen hadden hen in de namiddag van 20 december 2001 eerst geëerd met een “processie” door het centrum van Hoeilaart waarin het leven van de zusters geëvoceerd werd met engeltjes, herders, koningen, naaidoekjes, potten en pannen, leien en griffels, dansende en zingende kinderen. Het prachtige gebeuren werd opgenomen door Ring-TV die daarover uitvoerig verslag van uitbracht. Het was een gebeuren waarvan ook zuster Isabelle zichtbaar heeft genoten.

Als slot van de dankvieringen hielden we op zondag 30 december 2001 een eucharistieviering in de kerk waarin we de Heer dank hebben gezegd. Bij die gelegenheid werd een bas-reliëf van May Claerhout in terracotta onthuld dat in de kerk werd opgehangen als herinnering aan de 172 jaar dienstbaarheid van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Gijzegem in Hoeilaart. We mochten toen een volle kerk met mensen begroeten en twaalf zusters van de congregatie van Sint-Vincentius a Paulo van Gijzegem verwelkomen. Hierbij waren de algemene overste zuster Machtelt, de provinciale overste zuster Gonda, de zusters die in Hoeilaart vroeger gewerkt en gewoond hebben: zuster Wivina Sips van 1965 tot 1994, zuster Amelberga D’Haese van 1940 tot 1953; alsook de zusters die van Hoeilaart afkomstig zijn: zuster Majella Terlaeken, zuster Anna Lauwers, zuster Renilde Lanaux, zuster Angelina (Jeanne) Craps. Ook zuster Julienne uit Lanaken was aanwezig en tevens zuster Marguerite Terlaeken en zuster Paula Debeyst van het klooster van Overijse.

Ook de burgerlijke overheid van onze gemeente had eraan gehouden om de zusters te eren met hun talrijke aanwezigheid.

Nadat Zuster Isabelle nog een 4-tal jaar naar het klooster te Lanaken gezonden werd, werd ook dat huis gesloten en keerde ze terug naar het moederklooster te Gijzegem waar ze Zuster Patricia terugvond en later ook Zuster Wivina.

Nu is ze er in haar 90ste levensjaar in de Heer ontslapen. Zuster Isabelle wordt morgen begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de kapel van de Zusters te Gijzegem op woensdag 21 januari 2015 om 10u30 (doodsbrief in bijlage).

Met dank aan E.H. Roger Nuyts