Medaillon Felix Sohie gestolen

maandag 22 feb 2016

Een aandachte bezoeker van het kerkhof merkte vorige week dat de bronzen medaillon op het grafmonument van Felix Sohie verdwenen is. Na wat rondvragen blijkt ze gestolen. Droevig nieuws dat toch wel wat streekgenoten beroert want met het jubileumjaar '150 jaar Druiventeelt' net achter de rug was Felix Sohie toch wel opnieuw in de aandacht gekomen.

Het Heemkundig tijdschrijft Zoniën besteedde in haar 3de nummer van 2015 nog een uitgebreid artikel over deze portretmedaillon die toch wel wat waarde bleek te hebben. Volgens Mark Pieters, auteur en nazaat van de familie Sohie, was het van de hand van beeldhouwer Pieter Braecke (1858-1938). Deze werkte regelmatig samen met de beroemde architect Victor Horta (1861 - 1947) met wie hij goed bevriend was. Een bekend werk van hem is te zien boven de centrale arcade ( oostzijde) van de triomfboog van het Jubelpark. 

Het was pas in 2009 dat Mark Pieters zich bewust werd van de bijzondere waarde van de medaillon, na een bezoek aan de achterkleindochter van Felix Sohie, dr. Evelyne Peeters. Felix Sohie had in ieder geval een goede artistieke smaak (en geld) om Pieter Braecke de opdracht voor de medaillon te geven.

Ook Michel Erkens, onze gemeentelijke archivaris en voorzitter van de Kon. Heemkundige Kring is ontgoocheld over de diefstal. Hij denkt dat het niet om een kunstdiefstal gaat, zulke plaquettes komt hij immers niet tegen in de kunsthandel/kunstveiling.  De vorige diefstal was het het beeld van Jan van Ruusbroec. De conclusie is dat het niet meer mogelijk is buitensculpturen in brons te maken, enkel nog in nieuwe materialen. Hoelang daar de houdbaarheid van is ? Hij vraagt zich trouwens af of er nog  (bronzen) zaken verdwenen zijn op het kerkhof (buiten het borstbeeld van burgemeester Eggerickx –reeds tweemaal gestolen !)?

Mark Pieters hoopt alsnog dat kunstdieven er mee aan de haal zijn, want dan is er altijd de kans dat de medaillon ergens opduikt. Jammer genoeg is er geen 3D scan gemaakt zodat de mogelijkheid om er een waarheidsgetrouwe kopie van te maken niet langer bestaat.  Gelukkig zijn er foto's van. Ook in ons Hoeilander.be archief.

Als iemand meer weet over de diefstal, kan hij of zij altijd contact opnemen met de politie of de Heemkundige Kring.

WIe het volledige artikel over de 'medaillon van Felix SOhie' wil lezen, kan altijd terecht bij het tijdschrijft Zoniën. Meer info hierover bij Beatrijs Dhont op de cultuurdienst.