Ierse oplichters aan het werk in de druivenstreek

dinsdag 11 mrt 2014

Vorige vrijdag 7 maart kreeg een bewoner van de Vronenberglaan in Overijse onaangekondigd bezoek van een Engelstalige man die zich verplaatste met een wagen met Ierse nummerplaat. De man wees op de verouderde staat van het dak en stelde voor om het te vernieuwen.
 
Hij vroeg daarvoor een voorschot van meerdere duizenden euro. Toen bleek dat de eigenaar dit bedrag niet onmiddellijk kon betalen werd een kleiner voorschot overeengekomen.
Diezelfde dag kwamen twee Roemeense en een Poolse arbeider ter plaatse en werden de werken aangevat. ’s Anderendaags kreeg de eigenaar opnieuw bezoek van de zaakvoerder die voorstelde om een grote som over te schrijven naar een firma in Nederland.
 
Omdat de combinatie van een Ierse man met een rekening van een Nederlandse firma en Roemeense arbeiders bij de eigenaar verdacht overkwam werd de politie van de zone Druivenstreek verwittigd toen zij zich maandag 10 maart opnieuw aanboden.
 
Al snel bleek dat de arbeiders als tussenpersonen fungeerden voor een oplichtersbende uit Ierland die hen werk aanbood zonder in regel te zijn met de arbeidsreglementering.
 
Over de handelswijze van de Ieren werd reeds eerder in de media uitvoerig bericht omdat zij opdagen op meerdere plaatsen in het land. Zij bestaat er uit het dak gedeeltelijk te ontmantelen om dan een hoog bedrag te eisen van de slachtoffers onder de dekmantel dat er materialen dienen aangekocht te worden en dat er bij niet-betaling niet zou kunnen verder gewerkt worden. Wanneer deze dan betalen laten de oplichters zich niet meer zien en blijven de eigenaars achter met een onafgewerkt dak.
 
De drie arbeiders werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter in Brussel voor verder onderzoek naar de Ierse werkgevers.
Merk je een gelijkaardige verdachte toestand op, doe dan het volgende:
o Ga niet in op het voorstel om klusjes uit te voeren en betaal zeker geen voorschot voor mogelijke werken!
o Noteer de nummerplaat van de wagen waarin de personen zich verplaatsen.
o Hou eventuele folders, visitekaartjes,... die ze achterlaten bij. Het kunnen belangrijke sporen zijn die ons tot de daders kunnen leiden.
o Bel zo snel mogelijk het noodnummer 101.