De geschiedenis van het Lindenhof, morgen om 14 uur (seniorenweek)

donderdag 14 nov 2013

Woensdag 20 november - In 1879 bouwde de baron een nieuw schoolgebouw op het Lindeke: een stevige burcht voor een nieuwe lagere jongensschool. Dat gebouw vormde de basis van wat wij vandaag “Het Lindenhof” noemen. Op 1 feburari 1963 werd het Lindenhof officieel geopend door de toenmalige burgemeester Frans Vandervaeren. Hoeilaart was een feestzaal rijker. Wat volgde is niet zozeer het verhaal van enkele bakstenen maar het levenswerk van een groep gedreven Hoeilanders die met de handen en het hoofd een onuitwisbare stempel gedrukt hebben op de socio-culturele ontwikkeling van onze gemeente: vrijwillgers in hart en ziel. 
Voor het Davidsfonds raadpleegde Jan Van Assche alle beschikbare archieven, raadpleegde de oude edities van “De Serrist” en sprak met enkele van de hoofdrolspelers, die de volledige vijftig jaar dag in dag uit hebben meegemaakt.
Aan de hand van video, foto’s en de vele documenten vertelt hij in zijn gekende vlotte stijl, de geschiedenis van dit Hoeilaartse monument: het verhaal van het Lindenhof dat eigenlijk begon met de oprichting in 1879 van een school, door de toenmalige baron. Mis deze boeiende lezing niet.
 
Seniorenweek
Donderdag 21 november 2013 om 14u in de Cafetaria van het GC Felix Sohie.