Van 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 overleden 88 Hoeilanders (6 meer dan vorig jaar)

zaterdag 31 okt 2020

Het voorbije jaar, van 1 november 2019 tot 31 oktober 2020 overleden 40 mannen en 48 vrouwen, samen 88 Hoeilanders die vandaag zonder twijfel met een sterk gevoel van gemis, herdacht worden. De oudste was 102 jaar en de jongste amper 2 dagen.  Vorig jaar en twee jaar geleden waren er dat 82, een stijging met zes. De overleden dierbaren kwamen uit de volgende bevolkingsgroepen:

  • 90+: 32
  • 80 tot 90: 33
  • 70 tot 80: 12
  • 60 tot 70: 7
  • 50 tot 60: 2
  • 40 tot 50: 1
  • 30 tot 40: 0
  • 20 tot 30: 0
  • 10 tot 20: 0
  • 0 tot 10: 1

De hele Coronacrisis heeft dus voorlopig niet voor een veelheid en slachtoffers gezorgd, al is het virus natuurlijk nog niet weg en kan het de volgende maanden nog als een razende tekeergaan.

Er waren 63 crematies (+ 2) en 25 traditionele begrafenissen (+4). 77% van de Hoeilanders kiest dus voor crematie. Tegenover vorig jaar is dat een stijging met 7%. Een oversterfte van 7% al missen wij de gegevens om die te linken aan COVID. 

De Sint-Clemensparochie (Hoeilaart - Jezus-Eik) verzorgde een christelijke begrafenis voor 16 mannen en 25 vrouwen, tezamen 41. Dat is 4 meer dan vorig jaar. Daarvan waren er 20 negentig jaar en ouder,16 tussen tachtig jaar en negentachtig, 2 tussen zeventig en negenenzeventig, 1 van zevenenzestig, 2 tussen vijftig en negenenvijftig. Geen veertigers en jonger dus.  De Hoeilander leeft dus lang. De Hoeilaartse druif is duidelijk een lekker medicijn.

Je vindt het gedachtenprentje, uitgegeven door de Sint-Clemensparochie ter gelegenheid van de herdenkingsdienst van 1 november  in bijlage.

 

BijlageGrootte
PDF icon allerheiligen 2020.pdf181.94 KB