Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Onwettelijk grondverzet spoorwerken (deel 4)

maandag 20 okt 2014

Ons laatste bericht over deze heikele zaak, op de wijk 't Leen, dateert al van 1 juli 2014. Om het kort samen te vatten: in mei van dit jaar creëerde Tucrail, de bouwheer van de GEN-werken, door een grote hoeveelheid grond te storten en aan te dammen langs de spoorweg,  een berm aan  't Leen. Groot was de verontwaardiging bij de buurtbewoners, die dit op geen enkel moment hadden zien aankomen. De gemeentelijke communicatie hieromtrent was allesbehalve eenvormig. Tucrail beschikt immers wel over een tijdelijke vergunning voor dergelijke grondverplaatsing maar niet voor zo'n grote hoevelheid grond. M.a.w. het gaat hier om onwettelijk grondverzet.

Op de daaropvolgende gemeenteraden werd door de oppositie telkens gevraagd hoe dit dossier verder zou evolueren en telkens antwoordde de burgemeester dat het hier om een tijdelijke situatie ging en dat Tucrail later, de gronden naar hun oorspronkelijke niveau zou terugbrengen. Er werd toegezegd Tucrail te contacteren om duideljkheid te scheppen.

Groot was onze verbazing, enkele dagen geleden een document te lezen dat deze versie compleet tegenspreekt. Nu donderdag staat het RUP (ruimtelijk uitvoerignsplan) 't Leen en Serregebieden op de gemeenteraad en daarin lezen we ondubbelzinnig:  "de gemeente merkt bijkomend op aan de NMBS dat het terrein voorzien als sport en recreatie momenteel als werfzone wordt gebruikt en dat het terrein om deze reden is geëgaliseerd. Aangezien er in de toekomst sportvelden zullen worden voorzien in het gebied vraagt de gemeente aan de NMBS om het bestaande sterke reliëf niet te herstellen maar de geëgaliseerde situatie te behouden. De NMBS heeft hier geen probleem mee en zal indien de gemeente dit wenst de bestaande geëgaliseerde grond behouden. 

Het is dus de gemeente zelf die vraagt om de gestorte gronden te laten liggen.

Je valt in dit dossier van de ene verbazing in de andere. Als je er al vanuit moet gaan dat gemeenteraadsleden in een openbare zitting verkeerd geïnformeerd mogen worden, wat mogen wij dan wel nog geloven?

Het is maar de vraag of de inwoners van de wijk 't Leen zich bewust zijn van wat de gemeente werkelijk van plan is met deze gronden want het dossier is omvangrijk en op informatievergaderingen is nooit meegedeeld dat de hoge berm zou bllijven. Integendeel, bij hoog en bij laag werd beweerd dat men na de GEN-werken naar het oorsrponkelijke niveau zou terugkeren.

Wordt het niet hoogtijd om de bewoners correct en volledig te informeren over wat de met deze gronden in de toekomst zal gebeuren. Ook over de komst van nieuwe sportterreinen, in de onmiddellijke omgeving van een woonwijk, mag de buurt 100% duidelijkheid verwachten. Dit is de 21ste eeuw. Inspraak en particpatie is een evident recht. Niet in Hoeilaart, blijkbaar.

Hieronder vind je de pagina uit het RUP.

 

BijlageGrootte
PDF icon RUP Nilleveld.pdf3.26 MB