Nero ingeschakeld in TTIP protest!

dinsdag 19 jan 2016

Zo op het eerste zicht zou je denken dat Nero wat extra berschermen gekregen heeft tegen de winterkou. Maar niets is natuurlijk minder waar. Deze verkleedpartij is een protestactie van Oxfam-Wereldwinkel in verband met het TTI verdrag:  het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Hieronder  vind je het persbericht

Chloorkippen, ‘ISDS’… termen die in het beste geval al enkele wakkere burgers ter ore gekomen zijn in de context van het TTIP-overleg. Ergens achter gesloten deuren onderhandelen de Europese Commissie en de Verenigde Staten over een handels- en investeringsovereenkomst, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

Weet iemand eigenlijk juist wat er daar allemaal op tafel ligt? En weet de burger die in 2014 een weloverwogen keuze maakte in het kieshokje welke positie ‘zijn’ EU-parlementslid erover inneemt?

Nee dus.

Wat er besproken wordt is niet publiek bekend. Een praktijk die naar verluidt gebruikelijk is in de Verenigde Staten. Niet enkel het grote publiek is niet op de hoogte, ook de verkozen EU-parlementsleden weten amper meer. Toch iets om ons zorgen over te maken, niet?

Nochtans ‎gaat het hier niet over één of ander fait divers. Twee economische grootmachten leggen nieuwe spelregels vast voor de handel tussen hen beiden. En bepalen meteen ook wie waar de vruchten die hun markten bieden, kan plukken. ‎ 

Spelregels die het internationale handelen reguleren, daar kennen wij, Oxfam-Wereldwinkels, een en ander van. Dit moet dus onze aandacht trekken.

En dat doet het dan ook, vanuit twee bekommernissen:

  • ten eerste over hoe een dermate ingrijpende overeenkomst tot stand komt - uitdrukkelijk in achterkamertjes
  • ten tweede over de implicaties van het handelsverdrag voor diegenen die niet mee aan de onderhandelingstafel zitten, en meer bepaald voor de Zuiderse landen in ontwikkeling. 

En we kunnen de eerste bekommernis niet mooier illustreren, dan door vast te stellen dat de tweede eigenlijk puur giswerk is: niemand kan vertellen hoe dit handelsverdrag het lot van de Malinese katoenproducent of de Mexicaanse melkveehouder zal beïnvloeden. 

Hoe is zoiets mogelijk in een Unie waar meer parlementsleden en duidingsprogramma’s zijn dan haar burgers kunnen behappen? ‎  Met onze actie stellen we minstens het proces aan de kaak. Een parlement, of beter nog, een democratie die naam waardig, kan dit proces niet tolereren.‎ Laat duidelijk zijn: wat de dames en heren Eurocommissarissen aan het bedisselen zijn, doen ze niet uit onze naam.    

Meer info: http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/ttip-wie-wordt-er-beter-van

Hoeilaart   15 november 2015 - Marina Verhofstadt en Robby Beelen - Oxfamwereldwinkel Hoeilaart