Help Gwendoline met haar masterproef. Vul de enquête in!

donderdag 11 jan 2018

Als studente aan de KU Leuven, had ik graag beroep gedaan op uw medewerking. Net als vele andere natuurgebieden is het Zoniënwoud een vrij toegankelijk recreatiedomein. Het is daarom moeilijk in te schatten welke prijs mensen bereid zijn te betalen voor een bosbezoek en daarvan de economische waarde van het Zoniënwoud af te leiden.  Voor belangrijke investeringsbeslissingen is het echter zeer  interessant de economische waarde van dit natuurgebied te kennen.

In het kader van mijn masterproef doe ik daarom onderzoek naar de recreatiewaarde van het Zoniënwoud. Via de economische reiskostenmethode ga ik na welke kosten (in geld en tijd) bezoekers maken om zich onder andere  naar het Zoniënwoud te verplaatsen. Deze kosten dienen als waardemeter voor een bosbezoek en zullen bepalen hoeveel bezoekers verwacht mogen worden voor deze prijs.

In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, peil ik ook naar de publieke mening omtrent het Life+ OZON project. Voor dit project werden onder andere een ecoduct, ecoraster en ecotunnels gebouwd om de verschillende zones van het Zoniënwoud (gescheiden door de Brusselse Ring, de E411 en de spoorwegen) opnieuw met elkaar verbonden. Dit met het doel het aantal dierlijke verkeersslachtoffers te verminderen en zo uw veiligheid op de autowegen te verhogen.

Voor het verzamelen van mijn data, heb ik een online enquête opgesteld. Graag zou ik een beetje van uw tijd vragen om deze in te vullen.

U kunt deelnemen aan de enquête via volgende link:

https://odisee.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKXdymAAC1FqGQR

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!

Gwendolyn Van de Velde Master of Business Engineering, KU Leuven Campus Brussel