Veel bekend volk op huldiging Marc Sleen (fotoalbum)

zaterdag 04 jun 2011

Zaterdagmiddag werd Marc Sleen officieel gehuldigd als ereburger van onze gemeente. Voor de gelegenheid waren tal van bekenden Vlamingen naar Hoeilaart afgezakt. Om er een paar te noemen: actrice Chris Lomme, humorist Urbanus, cartonist G.A.L. en minister Guy Vanhengel.
 
De vriendschap tussen ridder Marc Sleen en Hoeilaart is al heel oud. Toen hij in 1955 hier kwam wonen, raakte hij snel in contact met burgemeester Frans Vandervaeren. Vanaf 1957 werkte hij actief mee aan de druiven- en wijnfeesten met een heus "Humoristisch Salon Marc Sleen" op het gemeentehuis. Hij tekende ook diverse affiches en voorpagina's van de programmaboekjes (zie fotalbum).
 
De verhuis van Nero naar het tramstationnetje lag aan de basis van eerste kleine renovatie in 1994, voor het druivenfestival. Dit maakte de Hoeilanders bewust van de waarde van het bouwwerk. Dat jaar werd ook het standbeeld van Nero ingehuldigd, toen nog in kunststof. Het was een eerste stap in het sterk aanhalen van de vrienschapsbanden met het verenigingsleven. Het Nerocafé, Nero's muzikanten, Nero's badmingtonclub, Nerorock, Nero's schaakclub ... zagen het daglicht en Hoeilaart werd het onbetwiste Nerodorp. 
 
Vorige week, tijdens de Dijlelanddag, werd duidelijk welk een belangrijke toeristische troef Marc Sleens Nero wel is. Het ereburgerschap was dan ook een logisch en welverdiend gevolg. Hoeilaart en Marc Sleen zijn en blijven de dikste vrienden.
 
Marc Sleen kreeg ter gelegenheid van dit ereburgerschap een mooie trofee overhandigd, ontworpen door Michel Picone. Uiteraard mocht Nero er niet op ontbreken. Net als de rijkelijke receptie, om dit allemaal te vieren.