Toerismebeleid in Hoeilaart? Alles Kan Beter ...

dinsdag 06 mei 2014

Maandag 28 april, de laatste maandagavond van de maand, gemeenteraad! Blijkbaar heeft het gemeentebestuur ons weinig te vertellen want net zoals de voorbije maanden staat er ook nu weer weinig ‘spectaculairs’ op de agenda. Dan maar zelf enkele vragen stellen. Het is de plicht van elk gemeenteraadslid om de vinger aan de pols te houden. Wat beweegt er zoal? Wat wordt er door het College van Burgemeester en Schepenen beslist? Welke keuzes maken de meerderheidspartijen Open VLD en Pro Hoeilaart? En dan steeds afwegen hoe wij dit zouden aanpakken. Vaak is het antwoord ‘anders’, dus moeten er vragen worden gesteld!
 
Om te beginnen nog maar eens een vraag voor de GEN-Schepen. De opvolging van de GEN-werken is al jaren een aandachtspunt en toch blijkt het nodig om de bevoegde Schepen nogmaals te interpelleren. Waarom loopt de communicatie nog steeds niet zoals het hoort? Waarom worden de buurtbewoners zo weinig geïnformeerd over de geplande werken? De zwarte piet wordt doorgeschoven naar TUC RAIL. Toch de vraag gesteld of het gemeentebestuur zelf wat meer het initiatief zou kunnen nemen.
 
Dan ook ook even vragen hoe het gemeentebestuur staat tegenover een eventuele fusie met een buurgemeente. Blijkbaar heeft men in het College het daar nog niet over gehad, maar de Burgemeester is resoluut tegen.
 
En dan wat dieper graven en naar een beleidsplan vragen. De bestuursmeerderheid is ongeveer anderhalf jaar aan de slag en van onze Schepen van Toerisme Els Uytterhoeven heeft nog niemand een beleidsplan mogen lezen. Hoog tijd om haar enkele vragen te stellen: - Wat zijn uw prioriteiten voor de komende jaren? - Wat zijn uw nieuwe initiatieven? - Wat zijn de thema’s die u rond toerisme wil uitspelen? - Welke Hoeilaartse troeven zullen er in de verf worden gezet? - Welke andere beleidsdomeinen worden bij uw initiatieven betrokken? - Welke verenigingen worden bij uw plannen of initiatieven betrokken? - Wie wil u bereiken met deze plannen? - Welke uitstraling wil u Hoeilaart geven? - Welke activiteiten staan er op het programma voor de Hoeilanders zelf? - Is er een samenwerking gepland met de naburige druivengemeenten? - Wat is uw marketingstrategie hierrond?
 
Ik heb geen enkel antwoord mogen ontvangen omdat ze gewoon geen pasklaar antwoord heeft! We moeten vaststellen dat Schepen Uytterhoeven al heel veel kostbare tijd heeft laten verloren gaan en helaas nog steeds geen toerismebeleid heeft uitgewerkt. In juni vorig jaar schreef ik, misschien ietwat naïef, hetvolgende: ‘Ik kijk samen met u met veel verwachting, hoop en geduld uit naar de beleidsplannen van dit gemeentebestuur. Wanneer we ze gaan te lezen krijgen is een groot raadsel, maar ik hoop oprecht dat dit bestuur het geweer van schouder zal veranderen en Hoeilaart een beleid op maat van Hoeilaart zal geven. Misschien worden we als gemeenteraadslid wel uitgenodigd om de nieuwe plannen in alle openheid te bespreken los van alle wij/zij-denken? Misschien kunnen we, meerderheid en oppositie samen, een mooi project op poten zetten en er de komende vijf jaar met wederzijds respect, volop voor gaan? Misschien worden er zelfs enkele ideeën van ons overgenomen?’ Het heeft niet mogen zijn. Een jaar later heeft Open VLD Schepen Uytterhoeven nog steeds geen beleidsplan klaar. Er is niets, helemaal niets...
Sta mij toe dit erg beschamend te vinden!
 
Michel Joly
Gemeenteraadslid N-VA

9805 keer gelezen

1 reactie

Vandaag, precies zes (6!) maanden na bovenstaand artikel is er nog steeds geen toerismebeleidsplan te bespeuren. Normaal? Jammer? Te verwachten? Beschamend? Een schande? Oordeel zelf!