Petitie voor een veilig Hoeilaart opgestart!

dinsdag 05 nov 2013

Dinsdag 5 november - De voorbije weken is het, wat Hoeilaart betreft, zeer druk op Facebook. De overlast die het speelveld op de Mariënparking veroorzaakt, was het onderwerp van tal van reacties, waarbij telkens opnieuw duidelijk werd dat heelwat dorpsgenoten zich onveilig voelen en dat ze de problemen met bepaalde, door de politie goed gekende hangjongeren, meer dan beu zijn.
Uit al die reacties en het feit dat er op beleidsvlak maar weinig gebeurt om de problemen op te lossen, heeft nu een nieuw initiatief de kop opgestoken: de petitie "Hoeilanders voor veiligheid". Het wordt als volgt aangekondigd:
 
De veiligheid van Hoeilaart staat op het spel! Steeds meer inwoners hebben af te rekenen met een toenemend onveiligheidsgevoel. Ondanks talloze meldingen bij de bevoegde instanties, blijft het klachten regenen over de veiligheid in Hoeilaart.
 
Met zijn allen zullen we er via deze petitie hopelijk in slagen om de bevoegde instanties tijdig wakker te schudden alvorens er zich zeer ernstige incidenten zullen voordoen. Samen staan we sterk voor een veiliger Hoeilaart!Laat ons terug en zeker onze jeugd en ouderlingen, ons weer veiliger voelen in ons mooi "Glazen Dorp".
 
Teken deze petitie en deel deze link zoveel als mogelijk!Dank voor uw steun!