Over voet- en fietspaden

maandag 04 jul 2011

 
Op de gemeenteraad van 27 juni 2011 vroeg ik om verduidelijking aangaande het beleid m.b.t. het onderhoud van de voet- en fietspaden te Hoeilaart.
 
In Hoeilaart zijn de voet- en fietspaden niet in opperbeste staat. Het zou daarom wenselijk zijn dat het gemeentebestuur werk maakt van een grondige inventaris van alle voet- en fietspaden. We dienen voor de herstelling van deze paden niet te wachten tot een volledige straat opengebroken wordt. Ikzelf ben voorstander van een aparte aanpak voor voet- en fietspaden. Door de opmaak van een inventaris kan de opgelopen achterstand weggewerkt worden. Eens de
achterstand weggewerkt is pleit ik voor het cyclisch onderhoud ervan.
 
Als fietser gebruik ik regelmatig het fietspad in Hoeilaart. Ik stel vast dat op een aantal plaatsen de staat van het fietspad dringend aangepakt moet worden zoals het gedeelte van het fietspad in de Kasteelstraat en de Albert Biesmanslaan. Ook sommige voetpaden liggen er slecht bij waardoor de voetganger verplicht wordt om gebruik te maken van de rijbaan.
 
Het rapport “Comfortaudit fietspaden Vlaanderen” van maart 2009 meldt trouwens dat het comfort van de fietspaden in Hoeilaart voor verbetering vatbaar is. Tevens scoort de Provincie Vlaams-Brabant het slechts van de vijf Vlaamse provincies op het vlak van de kwaliteit en de hoeveelheid fietspaden.
 
Onderstaande vragen heb ik dan ook aan de bevoegde schepen voorgelegd:
 

  • Heeft het gemeentebestuur een procedure voor het regelmatig nazicht en het structureel onderhoud van de fietspaden?
  • Welke concrete initiatieven heeft het gemeentebestuur het voorbije jaar genomen om de fietspaden te verbeteren?
  • Zijn er concrete plannen om op korte termijn dit probleem op te lossen?
  • Kan het gemeentebestuur initiatief nemen om de bevolking te informeren waar zij terecht kan met meldingen van problemen met de slechte staat van fiets- en voetpaden?

 
De schepen wist mij te vertellen dat hij op de hoogte is van de slechte staat van sommige fietspaden maar voegde eraan toe dat het onderhoud van de wegen absolute prioriteit geniet. Er zijn dan ook voor 2011 geen concrete verbeteringswerken aan voet- en fietspaden gepland. Hij wist tevens te melden dat het herstel van deze fietspaden zal meegenomen worden wanneer grote herstellingswerken aangevat
zullen worden.
 
Ik kwam tot volgende vaststelling:
 
-   De veiligheid van de zwakke weggebruiker is niet prioritair in Hoeilaart.
-   Getuigt het niet van een efficiënter beleid om tot cyclisch onderhoud van de voet- en fietspaden over te gaan i.p.v. deze paden te laten verloederen en te wachten tot grote werken zich aandienen en ze dan pas te herstellen?
 
Ik doe dan ook een warme oproep aan de gemeente Hoeilaart om zo snel mogelijk een inventaris op te maken van de gebreken aan voet- en fietspaden met een duidelijke markering van de staat ervan om te komen tot een gerichtere aanpak van het onderhoud van de bestaande voet- en fietspaden. De gemeente zal op basis van deze inventaris de paden die het meest beschadigd zijn dringend herstellen. Tenslotte engageert de gemeente zich tot het
opstellen van een structureel onderhoudsplan van voet- en fietspaden. En zo kan de zwakke weggebruiker weer met een gerust hart zich verplaatsen in Hoeilaart!
 
P.S. Voor het melden van problemen in verband met de slechte staat van de paden dient men zich te wenden tot de technische dienst (Tel: 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be)
 
Youri Vandervaeren is gemeenteraadslid voor CD&V.

3348 keer gelezen