Krijgt station Groenendaal een nieuwe bestemming?

maandag 30 jul 2012

In 2009 stelde CD&V gemeenteraadslid Wim Laureys het gemeentebestuur voor om te laten onderzoeken hoe het station van Groenendaal opnieuw iets moois te maken met een zinvolle bestemming.
Ruim 2 jaar later nam het schepencollege van Hoeilaart het besluit om een haalbaarheidsstudie te laten maken. Blijkbaar is het de bedoeling om door deze studie te onderzoeken welke bestemming er aan dit station gegeven kan worden en op welke manier er kan overgaan worden tot de herstelling en renovatie van dit charmante gebouw.
 
De kostprijs van deze studie bedraagt 15.076,60 euro.
 
Onlangs vroeg Wim Laureys bij het gemeentebestuur de resultaten op van deze haalbaarheidsstudie die ongeveer één jaar geleden van start is gegaan. Enigzins verwonderd, vernam Laureys dat deze haalbaarheidsstudie vandaag nog steeds niet is afgerond.
 
De CD&V had gehoopt dat men dit jaar nog met een totaal ‘plan van aanpak’ zou komen, zodat de grondige renovatiewerken eind 2012, begin 2013 van start zouden kunnen gaan.
Ondertussen raakt het station van Groenendaal elke dag verder in verval. Spijtig dat er zo weinig aandacht is voor dit waardevol Hoeilaarts patrimonium.