Hoeveel mag cultuur kosten?

woensdag 26 sep 2012

Het Felix Sohiecentrum staat er en we betalen ervoor, dus kunnen we het maar beter zo optimaal mogelijk gebruiken.
Totale kostprijs BTW inbegrepen: 9,3 miljoen EURO
Financieringsinteresten: 3,17 miljoen EURO
De volgende 50 jaar betalen wij een dikke 700 EURO per dag en dan gaat het enkel om de infrastructuur. Personeel voor de exploitatie en het onderhoud, energiekosten en programmatiekosten zijn hierin niet inbegrepen en het is vandaag koffiedik kijken hoe hoog die zullen oplopen.
Wel hebben we een duidelijk beeld op wat culturele en vrijetijdsactiviteiten uit het recente verleden ons gekost hebben en geef toe, die spreken tot de verbeelding:

IJspiste op Kerstmarkt 2011:
Huur en plaatsing ijspiste: €11 413,18
Gemeentelijke prijssubsidie inkomgelden: 6 999,99
Inkomsten uit huurgelden ijspiste: €933,99
Sponsoring kerstmarkt/ijspiste: €5 900
Tekort: 11579,82, de gemeente legde ongeveer €21 bij per schaatser (550 personen), (personeels- en administratiekosten niet inbegrepen

18 februari 2011 - Optreden Luc Devos in de kasteelhoeve:
Concert uitverkocht 90 personen. Voorverkoop per persoon €14. Per toeschouwers legde de gemeente nog eens €18 bij (totaal €1637).
27 mei 2011 - Optreden Barbara Dex in De Eekhoorn:
Concert voor 160 personen. Voorverkoop per persoon €22.
Per toeschouwer legde de gemeente nog eens €22 bij (totaal 3 525,70).

21 oktober 2011 - Optreden Les Triplettes in De Eekhoorn:
Concert voor een 80-tal personen. Voorverkoop €13. Per toeschouwer legde de gemeente nog eens €35 bij (totaal €2820,45).

23 maart 2012- Optreden Roland van Campenhout in de kasteelhoeve:
Concert uitverkocht voor ongeveer 90 personen. Voorverkoop €16.
Per toeschouwer legde de gemeente nog eens €30 bij.

24 mei 2012 - Optreden Raymond vh Groenewoud in De Eekhoorn (budgetcijfers):
Concert voor 200 personen. Voorverkoop €16.
Per toeschouwer legde de gemeente ongeveer €23 bij (totaal €4 620). Wij hebben nog geen definitieve afrekening ontvangen.

Mei 2013 - Optreden Zjef Van Uytsel (budgetcijfers 2013):
Concert voor ongeveer 150 personen. VVK €16.
Per toeschouwer zal de gemeente €25 bijleggen (totaal: 3845).

In al deze voorbeelden is de personeelskost, en de huur van de zaal niet inbegrepen, net als de extra-subsidie via de cultuurwaardebon.

U zal me niet horen zeggen dat cultuur geen geld mag kosten. Daar gaat het hier niet om. Al deze opgesomde activiteiten trokken meestal volle zalen, waren uitverkocht/ Logisch, want het was topkwaliteit. Maar hoe leuk deze concerten ook zijn, er klopt iets niet als de gemeente zelfs bij een uitverkocht concert, per persoon zoveel moet bijleggen. Dan leef je boven je stand.
 
De cultuurdienst treft hier geen schuld. Die voert uit wat door het beleid is opgedragen en die opdracht is dat amper 30% van de uitgaven moet recupereerd worden, wat meestal ook het geval. De schepen van Cultuur vindt dan ook dat er geen vuiltje aan de lucht is. Als onze verenigingen zo zouden werken, dan waren zij na twee activiteiten bankroet. Dit is duidelijk geen eerlijke concurrentie meer.
 
Wij hebben nu een nieuw cultureel centrum maar als wij op deze manier verder doen en je de afschrijvingskosten mee in rekening neemt van de nieuwbouw, dan worden de cijfers zelf hallucinant. Er is iets structureel fout met de 30% regel en ik hoop dat iemand dat begint in te zien. In de raad van bestuur van Holar en op de beheerraad van het Felix Sohiecentrum is het preken in de woestijn. “Brood en Spelen” is een beleidsvisie die het gemeentebestuur graag toepast!
 
Toen dit bestuur in 2006 aan de macht kwam, erfde het een financieel gezonde gemeente met een mooie maar noodzakelijke reserve. Op 1 januari 2013, als een nieuwe ploeg aantreedt, zal er van de reserve niets meer over zijn , integendeel de schulden stijgen snel. Voeg daar de economische crisis aan toe en je komt al gauw tot het besef dat we toch wat omzichtiger moeten omspringen met gemeenschapsgeld.
 
En voor alle veiligheid misschien toch maar beter een ander cultuurbeleid!
 
Jan Van Assche

3412 keer gelezen