Foutmelding

 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Hoeilaart, diervriendelijke gemeente

donderdag 07 jul 2011

In alle stilte heeft het gemeentebestuur van Hoeilaart reeds 2 maanden geleden beslist om 5de schepen Henri Vanderlinden ook bevoegd te maken voor het dierenwelzijn van alle dieren in Hoeilaart.
 
Deze nieuwe bevoegheid is een gevolg van de onderschrijving van de beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente, voorgesteld door de provincie Vlaams-Brabant.
 
De toekomst zal moeten uitwijzen of hiermee ook de overlast veroorzaakt door loslopende honden in Hoeilaart eindelijk wordt aangepakt.
 
Deze beginsverklaring houdt in dat Hoeilaart ernaar streeft om :
 

 1. Een schepen voor Dierenwelzijn aan te stellen;
 2. Nauw samen te werken met de contactpersoon die door de politiezone werd aangesteld om het Dierenwelzijn te behartigen;
 3. De zwerfkattensterilisatiecampagne te blijven promoten, en een jaarlijkse informatiecampagne te organiseren die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren;
 4. Alleen erkende circussen zonder wilde dieren op haar grondgebied toe te laten;
 5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken door het aanleggen van uitlaatplaatsen voor honden, of door het plaatsen van hondenpoepbakjes. Bij overtreding zal het GAS reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden toegepast;
 6. Erop toe te zien dat het verbod om gezelschapdieren op markten te verkopen gerespecteerd wordt;
 7. Zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel van Vlaams-Brabant
 8. Toe te zien op een strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen;
 9. Huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats;
 10. Ingeval van overpopulatie van duiven, duiventillen te plaatsen met het oog op ei-manipulatie;
 11. In de gemeentelijke infokrant regelmatig artikels te publiceren met tips over het Dierenwelzijn, en de bevolking regelmatig te vragen gevallen van dierverwaarlozing en/ of mishandeling te melden aan de bevoegde instanties.