Een dikke pluim aan alle fietshelden! (persbericht CD&V)

woensdag 31 aug 2022

CD&V Hoeilaart plaatste het straatbeeld alle kinderen met de fiets of te voet naar school komen een fijne start van het nieuwe schooljaar toe te wensen! Deze zelfgemaakte tekening is van een 11 jarige uit Hoeilaart dat zelf regelmatig naar school fietst.

Gemeenteraadslid Julie Bollue, zelf een fervent fietsster: Zij zijn helden omdat zij met de fiets of te voet naar school komen maar ook helden omdat zij de onveilige voet-; en fietspaden in Hoeilaart moeten trotseren!”

Om nog meer kinderen te stimuleren om met de fiets, of te voet naar school te komen stelde Julie Bollue onlangs op de gemeenteraad voor om een beloningssysteem in te voeren. Dit beloningssysteem werkt als volgt: een sensor op hun fiets of rugzak registreert hun verplaatsing en daarvoor ontvangen zij digitale munten. Deze digitale munten kunnen ze inruilen bij een lokale handelaar, in de bib, in het zwembad of elders.

Julie Bollue juicht daarom de knuffelactie van Freddy Vanden Wouwer op Bakenbos heel hard toe.Ook hij vraagt allang naar DRINGENDE actie betreffende de veiligheid van voetgangers en fietsers. “In een wereld waarin de fiets meer en meer in het straatbeeld komt, moet de omgeving aangepast worden.”

CD&V Hoeilaart stelt voor om dringend:

  • structureel en forser te investeren in veilige voet- en fietspaden en wegen;
  • Straten volledig aan te pakken m.a.w. niet alleen asfalteren maar ook zorgen dat de zwakke weggebruiker kan gebruik maken van comfortabele voet- en fietspaden;
  • structureel onderhoud van voet- en fietspaden en wegen te voorzien en hiervoor jaarlijks voldoende budget uit te trekken;
  • (verder) werk te maken van de lijst met zwarte punten opgesteld door de Fietsersbond Druivenstreek. Eén ervan is het kruispunt van de Victor&Marchandstraat met de Frans Verbeeckstraat. Wagens die uit de VictorMarchandstraat komen moeten op het fietspad rijden om te zien of er een wagen aan komt. Een oplossing is een verkeersbord dat via een sensor aangeeft dat er een fietser op het fietspad rijdt. Dat punt werd al door CD&;V in september 2019 opnieuw aangekaart op de gemeenteraad. We hebben toen concrete oplossingen aangeboden en later nog eens herhaald;
  • devolledige Guillaume Dekleermaekerstraat aan te pakken en niet enkel het stuk van;de Jezus-Eiksesteenweg tot aan de Watertorenstraat.Wij pleiten er ook voor om hiervan een fietsstraat te maken;
  • een snellere evaluatie van aanpassingen te doen zoals bijvoorbeeld op de Vlaanderveldlaan want deze straat blijft zeer gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker.

Gemeenteraadslid Julie Bollue:“Investeren in veilige en dus goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen is investeren in de veiligheid van onze kinderen en in de veiligheid van al onze inwoners!"

We wensen alle kinderen, ouders, grootouders en al het onderwijzend personeel een goede start van het nieuwe schooljaar toe!

Julie Bollue

Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart - julie_bollue@hotmail.com - 0496/751.115