Hoe duur mag een rusthuis zijn?

dinsdag 23 apr 2013

Vorige woensdag was er een zeer interessante uiteenzetting van Dirk Dewolf, Adjunct-Kabinetschef van Minister Vandeurzen, over het Vlaams beleid van de ouderenzorg.
Voor een 50-tal aanwezigen legde Dirk Dewolf uit dat Vlaanderen vooral inzet op het langer thuis houden van onze bejaarden. Dit willen ze op allerlei manieren stimuleren, o.a. door een nog betere thuiszorg, mantelzorg blijven ondersteunen, alternatieve kleinschalige woonprojecten en een grote inzet van vrijwilligers. Zo zal men bijvoorbeeld vanaf nu geen serviceflats meer subsidiëren, maar alleen nog assistentiewoningen. Dit zijn aangepaste woningen voor ouderen, waar de bewoner ouderenzorg kan inkopen
 
Er is bij de Vlaamse gemeenschap ook bezorgdheid over de kostprijs van de rust- en verzorgingstehuizen. Steeds minder mensen komen met hun pensioen toe om het rusthuis te betalen. Men denkt er hier aan om een systeem van maximumfactuur in te voeren.
 
Over de kostprijs heb ik ook persoonlijke bedenkingen. De kostprijs van een rusthuis is immers zeer uiteenlopend. Volgens de laatste cijfers bedraagt de gemiddelde prijs in een OCMW-rusthuis 45 Euro. Een privé-rusthuis kan allerlei prijzen hanteren, maar gemiddeld is het tussen 47 Euro (privé) en 50 Euro (VZW). We zien echter dat er ook bij de ocmw-rusthuizen een groot prijsverschil is: in het Woonzorgcentrum Zoniën in Tervuren is de dagprijs 51,75 €/dag, in Hoeilaart bedraagt deze 61 Euro per dag. Een verschil van 10 Euro/dag of 300 Euro per maand voor dezelfde verzorging en in een infrastructuur die vergelijkbaar is.
 
Vanwaar dit verschil? De maandelijkse factuur loopt in Hoeilaart zo op tot bijna 2000 Euro/maand (dagprijs + persoonlijke verzorging). En dit terwijl het gemiddelde pensioen in België 1100 Euro bedraagt. Hierbij kan men ook nog een uitkering krijgen van de Vlaamse Zorgkas (130 Euro). Voor veel mensen is het rusthuis dan ook een huizenhoog financieel probleem. Spaarcenten moeten aangesproken worden, het huis waar men zo fier op was moet verkocht worden of de kinderen moeten bijspringen. En dit allemaal in de laatste fase van hun leven.
 
Ook voor de dagverzorgingscentra zien we dezelfde prijsverschillen. Een kleine ronde op internet geeft ons prijzen van 15,75 euro tot bijna 30 Euro/dag. In Hoeilaart betaalt men 27 Euro.

Vele mensen liggen hier wakker van. Ze hebben meestal hard gewerkt voor hun huis, hebben altijd hun kinderen iets willen meegeven en dit komt allemaal op de helling omdat ze pech hebben om in de herfst van hun leven zorgen nodig te hebben. De drempel naar een rusthuis wordt zo ongelooflijk hoog.
 
Zou het niet normaal zijn dat pensioenen en rusthuisprijzen beter op elkaar afgestemd zijn? Is een OCMW-rusthuis ook geen dienst aan zijn bevolking, die via de gemeentebelasting hier jarenlang financieel heeft toe bijgedragen?
 
Het is een uitdaging voor elk OCMW bestuur om de kosten van een rusthuis in balans te houden met wat zowel de resident als de gemeenschap kan dragen.
 
Alain Borreman
Gemeenteraadslid voor CD&V