Het nieuwe 'blauwe' goud!

vrijdag 25 okt 2013

De kogel is door de kerk! De gemeente Hoeilaart besliste in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013 om het gemeentelijk waterbedrijf aan De Watergroep te verkopen. De gemeente mag hiervoor dan wel een niet onaardige som ontvangen, voor de Hoeilander zal vanaf 2014 de prijs voor het water opnieuw aanzienlijk stijgen! De voorbije jaren werd de prijs voor het water in Hoeilaart al gevoelig verhoogd, deze keer zal de prijsverhoging bij menig Hoeilander de wenkbrauwen doen fronsen. Vanaf 2014 zal de eenheidsprijs van het water stijgen met maar liefst 22% en zal de abonnementsprijs met 57% stijgen. Ik hou mijn hart al vast voor een eventuele stijging van de bovenlokale en lokale saneringsbijdrage. Een bittere pil om slikken als u het mij vraagt! Ik denk dan bijvoorbeeld aan sommige lokale handelaars, verenigingen en grote gezinnen die noodgedwongen meer water verbruiken. Hopelijk kunnen zij en personen met een laag inkomen van een zeer goed gunsttarief genieten. Door de prijsverhoging van de laatste jaren is de Hoeilander er in geslaagd om duurzamer om te gaan met water, nu worden haar/zijn inspanningen beloond met een exorbitante prijsstijging. Begrijpen wie begrijpen kan.
 
Het gemeentelijk waterbedrijf was nog één van de laatste waterbedrijven dat in gemeentelijke handen was en dat garant stond voor kwalitatief drinkbaar water mede mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van onze waterdienst. Ik wens de mensen van de waterdienst dan ook van harte te bedanken voor hun jarenlange toewijding! Nu de meerderheid beslist heeft om dit uit handen te geven, hoop ik dat De Watergroep minstens de kwaliteit van het water alsook de inzet en toewijding van het personeel van onze waterdienst zal evenaren.
 
Was het dan echt noodzakelijk om onze gemeentelijke waterdienst te privatiseren?
 
De laatste jaren genereerde het gemeentelijk waterbedrijf een deficit. Dit ondanks het invoeren van een milieubelasting en een lokale saneringsbijdrage waarbij Hoeilaart sinds 2013 het maximumtarief van 1,3332 € per m³ toepast. Daarmee zitten we in Vlaanderen dik boven het gemiddelde (1,19 € per m³). De verkoop kon mijns inziens afgewend worden door een (groot) deel van de lokale saneringsbijdrage en de milieubelasting te investeren in het gemeentelijk waterbedrijf. Daarenboven kan de gemeente nog op een aantal andere posten snoeien zonder de Hoeilander en het gemeentepersoneel daarvoor tekort te moeten doen. Ik stel mij ook de vraag of de piste van een concessie werd onderzocht. Een concessie had ervoor kunnen zorgen dat we als gemeente o.a. nog wat zeggenschap over de prijs zouden kunnen gehad hebben. Deze concessie had de gemeente dan wel misschien minder geld in het laatje gebracht maar het zou er misschien wel voor kunnen gezorgd hebben dat de Hoeilaartse bevolking minder zwaar in zijn buidel getast zou moeten hebben.
 
Vanaf 2014 zal De Watergroep in Hoeilaart de plak zwaaien. Ik hoop dat de gemeente een deel van de verkoop zal laten terugvloeien naar de bevolking in de eerste plaats via een belastingvermindering. Dit kan door bijvoorbeeld de lokale saneringsbijdrage te laten zakken op het Vlaamse gemiddelde. Indien de gemeente deze piste niet zou overwegen dan spoor ik haar graag aan om te investeren in maatschappelijk verantwoorde en duurzame projecten. Ik denk hierbij aan de Hoeilaartse scholen, de kinderopvang, sportinfrastructuur, rusthuizen, etc. Ik kijk alvast reikhalzend uit naar de initiatieven die zullen worden genomen.
 
Youri VANDERVAEREN, artikel geschreven in eigen naam.

3098 keer gelezen