Een veilige Druivenstreek

zaterdag 11 jun 2011

Onlangs werd een artikel over het jaarverslag 2010 van de Politiezone Druivenstreek in De Serrist gepubliceerd.
 
Na het lezen van dit artikel kwam ik tot de vaststelling dat het veiligheidsbeleid in onze politiezone vatbaar is voor verbetering. De (structurele) onderbemanning blijft een heikel punt waar sterk en dringend dient op ingezet te worden.
 
Na al die jaren bespeuren we slechts een lichte procentuele verbetering in de delicten. Zo “prijkt” diefstal in woningen nog steeds op de 1ste plaats terwijl het onveiligheidsgevoel in de Druivenstreek blijft toenemen. Ik vond volgende uitspraak in het bewuste artikel nogal vrij fatalistisch: “De veiligheid dan. Begrijpelijkerwijze de eerste zorg van u en ik al kan je natuurlijk niets beginnen met een korps dat intern vierkant draait.”  
Ik bespeur in deze uitspraak een vorm van defaitisme. Nochtans is het zeker niet het moment om de handdoek te gooien. Integendeel, het is hoog tijd om nog een tandje bij te steken. Getuige hiervan zijn de talloze inbraken in particuliere woningen en handelspanden waar de druivenstreek de laatste jaren mee geconfronteerd wordt. Zo noteerden we recentelijk nog verschillende inbraken in lokale handelspanden zoals in een boekhandel; een grootwarenhuis en in een parfumeriewinkel. Als we de koe niet snel bij de horens vatten dan wordt de Druivenstreek een waar paradijs voor criminelen.
 
De onderbemanning is zeker een belangrijke factor die speelt in het niet optimaal kunnen garanderen van de veiligheid in de Druivenstreek. Nochtans werd dit probleem al aan de kaak gesteld bij het opstellen van de beleidsnota 2007 – 2012 door het gemeentebestuur van Hoeilaart. Het probleem van onderbemanning zou volgens deze nota te wijten zijn aan het feit dat veel politiemensen elders tegen betere voorwaarden een plaats vinden. In het zonaal politieplan 2009 – 2012 staat te lezen dat woninginbraken één van de meest belangrijke problemen in onze streek zijn. Een bevraging die einde 2007 naar de bevolking werd verstuurd geeft trouwens ook aan dat diefstal in woningen het belangrijkste probleem is dat volgens de bevraagden prioritair dient aangepakt te worden. Tevens werd in dit politieplan volgende strategische doelstelling geformuleerd: “We dragen bij tot het bestrijden van eigendomsdelicten in onze politiezone.”
 
Juni 2011, de inbraakstatistieken stellen nog steeds zwaar teleur. Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat met de huidige mankracht het maximale wordt gedaan om de veiligheid te garanderen in de Druivenstreek maar het volstaat jammer genoeg niet. Kunnen er daarom geen voldoende interessante arbeidsvoorwaarden gecreëerd worden om nieuwe mensen aan te trekken? Kan er bijvoorbeeld niet gedacht worden aan het aanstellen van een ambtenaar “integrale veiligheid” die een coördinerende en faciliterende taak vervuld bij de ontwikkeling en stimulering van het integraal veiligheidsbeleid en zowel intern als extern een centraal aanspreekpunt voor zaken betreffende integrale veiligheid is? We kunnen tevens de “druivenstrekenaar” stimuleren om mee te werken aan veiligheid door verdachte omstandigheden aan de politie te signaleren. In die optiek zou het interessant zijn om verdachte omstandigheden te melden via een digitaal meldingsformulier.
 
In het zonaal politieplan staat dit nog te lezen “De rode draad doorheen dit plan is het streven naar een excellente politiezorg”. Ik hoop dan ook dat de politiezone Druivenstreek deze uitspraak volledig ter harte neemt. Als de politiezone en de inwoners de handen in elkaar slaan dan ben ik ervan overtuigd dat onze politiezone kan evolueren van een veilige naar veiligere tot veiligste politiezone!
 
Youri Vandervaeren
Gemeenteraadslid
 

2758 keer gelezen