Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Constructieve voorstellen CD&V van tafel geveegd. (persbericht)

donderdag 12 mei 2011

Dit is een persbericht van de CD&V Jongeren Hoeilaart. 
 
De bouw van het nieuwe Felix Sohiecentrum staat volop in de steigers. Naast dit cultureel centrum zullen ook 8 nieuwe appartementen op deze site gerealiseerd worden. De oplevering van deze appartementen is voorzien voor juli 2012.
Aangezien er op gemeentelijke grond gebouwd wordt lag op de gemeenteraad van 9 mei 2011 het ontwerp van de verkoopsvoorwaarden voor deze appartementen ter goedkeuring voor.
 
CD&V legde een aantal degelijk onderbouwde en constructieve voorstellen op tafel waarbij door een puntensysteem vooral jonge Hoeilanders en jonge gezinnen voorrang zouden krijgen.
 
Zo leek het ons noodzakelijk dat kandidaat-kopers die vroeger actief waren in het Hoeilaartse verenigingsleven, maar in de loop der jaren verhuisden naar een andere gemeente, ook voorrang moesten krijgen. Wie wil er nu immers niet graag terugkomen wonen in Hoeilaart.
 
Voorbeeld: Een man van 28 was tot zijn 20ste lid van de chiro, waarvan 3 jaar in leiding. Daarna was hij 2 jaar lid
van de jeugdraad. Na zijn studies (23 jaar) zag hij zich genoodzaakt te verhuizen bij gebrek aan een betaalbare woning in Hoeilaart. Nu is hij
kandidaat-koper van een appartement aan het Felix Sohiecentrum, maar zijn actief verleden binnen de Hoeilaartse jeugdbeweging levert hem geen extra punten op terwijl iemand die pas in december 2010 lid werd, meteen 5 punten pakt.

 
Omdat CD&V Hoeilaart deze toewijzingsvoorwaarden zeer belangrijk vindt, wij willen immers altijd positief meewerken met het beleid, hebben wij op de gemeenteraad diverse aanvullingen geformuleerd, in de hoop dat de meerderheid ons hierin zou volgen.
 
Hieronder vindt u onze voorstellen die jammer genoeg niet weerhouden werden.
 
Wat het puntensysteem betreft voorzagen de toewijzingsvoorwaarden dat de kandidaat die op 1 januari 2011 lid is van een Hoeilaartse jeugdvereniging 5 punten krijgt. CD&V Hoeilaart wenst het lidmaatschap bij een Hoeilaartse erkende vereniging te beoordelen op grond van een langere periode en niet op basis van een momentopname.
 
Onze voorstellen tot toevoeging waren:
 
1. gedurende de laatste 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 2 jaar lid geweest te zijn van een Hoeilaartse jeugd-,  sport-
of cultuurvereniging;
2. 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen bebouwbaar of bebouwd onroerend goed in volle eigendom hebben of in vruchtgebruik, dus enkel voor eigen woning;
3. de verplichting om het appartement niet te verhuren noch in vruchtgebruik te zullen geven.
 
Voor CD&V zijn deze extra-voorwaarden noodzakelijk om te garanderen dat de woningen inderdaad zullen bewoond worden door jeugd en jonge gezinnen die een sterke band hebben met Hoeilaart.
 
CD&V is dan ook ontgoocheld dat de meerderheid onze voorstellen niet wou goedkeuren weigerde toe te voegen aan de toewijzingsvoorwaarden waardoor het voor ons in ieder geval niet meer duidelijk is welke doelgroep het huidig gemeentebestuur van
OpenVLD/PW eigenlijk beoogt.