Bewoners gebruiken spreekrecht op gemeenteraad van dinsdag

zaterdag 26 mei 2012

Het gebeurt niet vaak maar een aantal inwoners heeft spreekrecht aangevraagd vóór aanvang van gemeenteraad van dinsdag 29 mei a.s. Iedere burger, inwoner van de gemeente, heeft immers het recht om hetzij in persoonlijke naam, hetzij in naam van de vereniging waartoe hij of zij behoort, zijn of haar mening aangaande een onderwerp van gemeentelijk belang ten overstaan van de gemeenteraadsleden kenbaar te maken.
 In dit geval gaat het over de verkavelingsaanvraag van United Properties die betrekking heeft op het binnengebied Brusselsesteenweg , Marcel Felicéstraat, Josse Biesmansstraat.
Het spreekrecht begint om 20u25. Iedereen kan de vergadering van de gemeenteraad bijwonen.