EEN GAT VAN 2 MILJOEN

donderdag 17 jun 2021

HOEILAART -  CHICAGO AAN DE IJSE -  EEN GAT VAN 2 MILJOEN EURO

Een gat in de begroting van 2 miljoen zegt CD&V Hoeilaart. Burgemeester Tim Vandenput lacht dit weg en zegt dat er zelfs een overschot is. Kan jij nog volgen? Ik niet. Of misschien toch. Want als je vastgelegde cijfers (rekeningen) begint te mengen met (aangepaste ) begrotingscijfers, dan kan je alles bewijzen.

Misschien eerst dit:

Sedert 1995 moet de Gemeente ( en dat voor alle entiteiten, zoals OCMW, HOLAR, en de GEMEENTE ) haar financiën bijhouden zoals private ondernemingen. Dat wil zeggen dat per kalenderjaar een Jaarrekening (Balans en Resultatenrekening) moet worden gepubliceerd. Zo’n Jaarrekening moet een getrouw beeld weergeven van de financiële toestand .In principe een grote stap vooruit inzake transparantie  i.v.m. de vroegere Begrotingen en Rekeningen. Ook nieuw is de Beleids-en Beheer Cyclus ( afgekort BBC), een instrument om de financiën van de Gemeente meer in detail op te volgen.Hoeilaart gebruikt deze tool  sedert 2014 .  

Naar aanleiding van de politieke rel tussen CD&V en Open VLD , en op basis van Verslagen van de Gemeente/OCMW (overigens in een pijnlijk slecht, schabouwelijk Nederlands) moeten we ons hart vasthouden voor wat de jaarrekeningen van 2020 zullen  geven. Naast de  structurele tegenvaller van het Coronajaar 2020 (meer uitgaven en minder inkomsten) zijn er ook uitgaven die de pan uit swingen en die wel te maken hebben met het verkeerd ingeschat beleid: het Kinderdagverblijf . Iedereen weet  dat de kosten voor de bouw veel hoger liggen dan voorzien. De initiële raming van het Bestuur ging over 3.000.000. euro. De uiteindelijke kost zal 4.200.000 euro bedragen. Dat tekort zal zich zeker vertalen in de jaarrekening van 2020 en de jaren nadien.

Maar dan is er ook die éénmalige tegenvaller voor de ontvangsten van het Rusthuis. Door een gewijzigd systeem van financiering van de werking van de rusthuizen door de Vlaamse Overheid heeft de Gemeente  “onterecht te veel inkomsten” geboekt ten bedrage van 1,3 miljoen euro. Dat is gewoon slecht beheer. De wijzigingen in 1995 , een boekhouding voeren zoals bedrijven het doen, waren juist bedoeld om dit te voorkomen. Je schrijft niet zo maar inkomsten in waarvan je niet zeker weet of ze correct zijn. Het Voorzichtigheidsprincipe geldt. Dat men pas in de zomer van 2020 tot die vaststelling komt is erg, een grove fout en ontoelaatbaar. Met als gevolg een paniekreactie bij de meerderheid om dat gat te dichten met enkele ingrijpende maatregelen:

Besparen op personeel en op een aantal belangrijke geplande infrastructuurwerken ( zoals  het schrappen van de vernieuwing van de G. Dekleermaekerstraat en de Kasteelstraat ) en de rem op  nog wat andere beleidsdomeinen. Dat zal het  onomkeerbaar resultaat zijn van deze beleidsblunder.

Natuurlijk  tovert Burgemeester Tim Vandenput op zo’n momenten een wit konijn uit zijn hoed en worden alle slechte cijfers en vervelende problemen onder de mat geschoven .Plotseling  schakelt hij over op Budgetcijfers. Altijd al een truc geweest om je eruit te lallen en zand in de ogen van de kiezer te strooien. Hij zegt letterlijk dat er in 2025(dus binnen 4 jaar, wie kan dat zeggen ?) op kasbasis (nooit een goeie maatstaf),  een overschot zal zijn van 1.549.000 euro. 549.000 euro meer dan voorzien. Wat een goochelaar. En iedereen weet dat achter goochelen trucs schuil gaan. En de waarheid verborgen wordt gehouden. De fouten zijn gemaakt en zullen blijvend drukken op het beleid van de volgende jaren.

 

De meest recente Jaarrekeningen die beschikbaar zijn dateren van 2019. Van boekjaar 2020 nog geen spoor. We zijn einde mei en over boekjaar 2020 nog steeds geen gegevens. Dat is laat. En dus meestal geen goed teken.  

ONTVANGSTEN -UITGAVEN

In 2019 blijken de cijfers van de jaarrekening slecht. Voor het OCMW gaan we van een overschot van 543.000 euro in 2018 naar een TEKORT van 992.000 euro in 2019. Voor de Gemeente hetzelfde beeld: in 2018 nog een overschot van 1.752.000 euro, in 2019 een TEKORT van 1.049.000 euro. HOLAR kent in 2019 een operationeel verlies van 39.985 euro. Alle eenheden draaien dus VERLIES in 2019.

SCHULDEN

De Gemeente Hoeilaart draagt per einde 2019 voor maar liefst voor 20.600.000 euro aan schulden op een Balanstotaal van 59.000.000 euro. Of afgerond: 30%

Ook het OCMW zit diep in de schulden: 7.800.000 euro op een Balanstotaal van 15.000.000 euro. Hier gaat het zelfs over 50%

Hoeilaart is een gemeente met veel schulden: eind 2019 bedroeg de schuldenlast per inwoner 2.019 euro. Vergeleken met het gemiddelde van Vlaanderen, 1.270 euro per inwoner en opnieuw vergeleken met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, 1.205 euro per inwoner , geeft dit geen fraai beeld.

FINANCIELE RUIMTE

Dat criterium gaat over de financiële gezondheid van de gemeente. Het toont hoeveel budget een gemeente overhoudt van haar courante inkomsten NA aftrek van alle leninglasten (daar heb je opnieuw het spook van de schulden)  . In 2019 bedroeg dit voor Hoeilaart 104 euro per inwoner. Dus een krappe marge. Eender welk voorvalletje kan voor een negatief cijfer zorgen en problemen stellen voor een degelijk beleid in de toekomst. In vergelijking met het gemiddelde van Vlaanderen ,177 euro per inwoner, en met het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, 249 euro per inwoner, kunnen we besluiten dat Hoeilaart “te weinig financiële ruimte” heeft voor de toekomst. Hoeilaart heeft zich duidelijk TE VEEL in schulden gestopt.

 

 

Deze analyse toont aan  dat de Hoeilanders zich  op dit ogenblik echt zorgen kunnen maken over het gevoerde financieel beleid van de laatste jaren in Hoeilaart. De huidige meerderheid heeft het niet nagelaten om de gemeente diep in de schulden te steken. Of nog anders gezegd: de Gemeente geeft veel geld uit,  alsof het een grote rijke gemeente is. En dat is ze niet. Vaak gaat het om uitgaven die verblindend en prestigieus zijn.  Ooit wordt  hiervoor de rekening gepresenteerd.

 

Marcel Baeten

8870 keer gelezen