Werkgroep "Hoeilaart, een dorp geen stad" stuurt schepencollege open brief. Teken mee!

zondag 16 okt 2022

In de Panoreportage (VRT één) ging het o.a. over Merchtem waarvan de bevolking sterk is toegenomen sinds 2000 (+ 20 %) en waar de appartementen als paddenstoelen uit grond schieten (+ 1900 appartementen). De vele appartementen zorgen voor een toestroom vanuit Brussel. De gevolgen raden zich raden het dorpsbeeld verandert heel snel, de sociale cohesie gaat verloren, het verkeer neemt sterk toe en scholen en crèches zij overbevraagd. Laten we eens een vergelijking maken tussen de  gemeenten van de cluster Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Merchtem. (zie samenvattende tabel)

1.  Bevolkingsgroei (zie bijlagen)

De jaarlijkse bevolkingsgroei is een cijfer dat veel kan schommelen. In Hoeilaart was er zelfs in 2021 een vermindering van het aantal inwoners.De bevolkingsaangroei is in de periode 2000-2021in Hoeilaart (16,2%) dubbel zo groot als in Overijse( 8,1 %) en ook nog groter dan in Tervuren (13,2 %) .  Koploper is Merchtem met 20,4 %.

2. Appartementisering (zie bijlagen)

Zowel in Hoeilaart als in Overijse werden er in het  laatste decennium dubbel zoveel appartementen gebouwd als in de voorafgaande periode.  Tervuren kende een enorme toename van het aantal appartementen bijna 4 maal meer als in het eerste decennium van deze eeuw. Wanneer we het aantal nieuwe appartementen afwegen t.o.v. de bevolkingsgrootte dus het aantal appartementen per 1000 inwoners dan is de toename het groots in het voorbij decennium. 

Voor de periode 2011-2022 werden er in Overijse gemiddeld 1,01 appartement per jaar en per 1000 inwoners gebouwd, voor Hoeilaart is dit 1,72, voor Tervuren 2,88 en voor Merchtem waar de Schepenen ook projectontwikkelaar zijn is dit 5,61 !

 

Quid Koldam en de projectgebieden Hoeilaart?

Projectgebieden, de naam zegt het zelf. Het gaat om potentieel grotere bouwprojecten met dus een aanzienlijke impact op de omgeving en samenleving. De Pano reportage met de ongebreidelde expansie van appartementsblokken in Merchtem zou  toch een eye-opener moeten zijn, zoiets willen we toch niet in Hoeilaart. 

Het is spijtig te moeten vaststellen dat in Hoeilaart de projectgebieden volledig worden uitbesteed aan projectontwikkelaars en dus volledig uit handen wordt gegeven. We weten dat dit een kwaliteitsvolle ontwikkeling niet ten goed zal komen aangezien bij de bouwpromotoren de financiële rentabiliteit van het project voorop staat en niet de belangen van de plaatselijke bevolking. 

In de open brief zouden we een lans moeten breken voor een masterplan voor de projectgebieden (zie casus Heverlee) waarbij de studie van het  project en de uitvoering onafhankelijk van elkaar gebeuren en met inspraak van de bevolking en lokale verenigingen en deskundigen.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Sedert 2000, neemt de bevolking in Hoeilaart stelselmatig toe. Met een bevolkingsgroei van 16 % in de laatste twee decennia is de bevolkingstoename in Hoeilaart het dubbele van buurgemeente Overijse en meer dan in Tervuren. Als we rekening houden met het feit dat de helft van de totale oppervlakte in Hoeilaart wordt ingenomen door het Zoniënwoud bereiken we een bevolkingsdichtheid die bij de hoogste ligt in Vlaanderen.

De laatste jaren schieten de appartementen in de dorpskern als paddenstoelen uit de grond. De gevolgen op de omgeving en samenleving zijn niet te miskennen. Het autoverkeer tijdens de spitsuren is sterk toegenomen, de straten staan vol met geparkeerde auto’s, de crèches en scholen kunnen aan de toegenomen vraag niet voldoen, de diensten- en medische zorgsector botst op haar limieten. Het wordt nog erger wanneer in 2016 de projectgebieden in het RUP Kern worden vastgelegd. Op dat moment wordt het startschot gegeven van een nieuwe golf van  “appartementisering” in Hoeilaart.

Verschillende immobiliënspelers zoals IMMOGRADA, AURA, STRACO, BRODY, MATEXI, ODEBRECHT enz …werpen zich op deze projectgebieden en op het ruimere RUP Kern. In Hoeilaart werd gekozen voor een  beleid van ruimtelijke ordening waar projectontwikkelaars in het kader van de RUP-voorschriften allerlei plannen maken en bouwen. In het totaal gaat het over meer dan 200 appartementen. Deze plannen missen vaak draagkracht omdat de rechtstreeks betrokkenen en de burger er bij aanvang niet bij betrokken worden.

Andere gemeenten doen het wel via burgerparticipatie. Grote bouwprojecten kunnen wel degelijk ontwikkeld worden met respect voor de buurt, als er voldoende naar de inwoners wordt geluisterd. Dat blijkt uit een bouwproject van 160 woningen op een groen terrein in het midden van Haasrode, Oud-Heverlee. “Over smaak en kleur kan je misschien niet twisten, maar over kwaliteit kan je wel spreken”, zegt de betrokken architect, nu de plannen rond zijn.  

Dat is duidelijk niet de manier waarop de dorpskernvernieuwing in Hoeilaart wordt aangepakt. De vraag kan gesteld worden of deze manier gedeeld wordt door een meerderheid van de bevolking. In elk geval niet door de beweging “Hoeilaart een dorp, geen stad”. En ook niet door sommigen die het anders voorhebben met de toekomst van Hoeilaart. Het projectgebied A en D sukkelt al jaren van de ene betwisting naar de andere. Projectgebied C heeft geleid tot meer dan 120 bezwaren, twee openbare “betogingen” en een petitie van 150 handtekeningen.

En wat staat ons nog allemaal te wachten ? Eminente experten en academici begaan met ruimtelijke ordening en de Vlaamse Bouwmeester vinden dat een duurzame en leefbare ontwikkeling van de dorpskernen niet exclusief kan overgelaten worden aan de projectontwikkelaars.

Ook is het belangrijk voldoende oog te hebben voor sociale woningbouw en te zorgen dat deze harmonieus wordt geïntegreerd in de dorpskernvernieuwing. Zij vinden ook dat voor grotere projecten de burgerparticipatie van bij de aanvang de beste optie is om tot een kwaliteitsvolle en gedragen ruimtelijke ordening te komen en vragen aan de Vlaamse Overheid om hier een beter juridisch kader voor te maken. 

Deze Open Brief geeft aan éénieder de gelegenheid om “NEEN” te zeggen  tegen de ongebreidelde “appartementisering” en verdere verstedelijking van Hoeilaart en bij uitbreiding de Vlaamse Rand. En“JA” te zeggen tegen een duurzame dorpskernontwikkeling waarbij de identiteit en de leefbaarheid van het dorp voorop staan en de stem van de burgers wordt gehoord.  

Als U geachte lezer met de inhoud van deze brief akkoord gaat laat het ons dan weten. 

klik dan hier om de petitie te tekenen.  

Voor de werkgroep “Hoeilaart een dorp, geen stad”   Jan Montreuil – V.U.    08 10 20222