Waterlek nog niet gedicht maar er is hoop! UPDATE

zaterdag 27 jul 2019

Het waterlek boven in de Edgard Sohiestraat lag er vanmorgen wat troosteloos bij. Deze toevoerleiding voor het 'laag water circuit' zorgt al sinds gisterenmiddag voor problemen met de drinkwatervoorziening, o.a. in het centrum van onze gemeente. Het lek is ontstaan in de omgeving van een reparatie die volgens  de omwonenenden zo'n 40 jaar geleden werd uitgevoerd. De toevoerleiding zit bijzonder diep in het wegdek en voor de reparatie is een gespecialiseerde aannemer noodzakellijk omdat het gevaar op gedeeltelijk instorten van de gegraven kuil niet ondenkbaar is.

Vanochtend vroeger was deze aannemer met twee grote kranen aanwezig, maar van de mensen van de Watergroep was om 8u15 nog geen spoor. Op Facebook circuleert het bericht dat iedereen sinds gisterenavond opnieuw drinkwater heeft, zij het met weinig druk, is niet correct. Op tal van plaatsen in het centrum komt op dit ogenbik geen druppel uit de kraan. Hopelijk laat de Watergroep niet te lang op zich wachten en kan het lek deze voormiddag hersteld worden. Anders moet er zeker nagedacht worden over het verdelen van waterzakjes. Gelukkig is de hittegolf voorlopig voorbij.

Het Hoeilaarts waterbedrijf werd in 2013 verkocht aan de Watergroep. Hoeilaart kent nog wel enkele andere leidingen die een groot risico in zich dragen zoals de opvoerleiding van het pompstation aan de Overijsesteenweg naar de Watertoren. Deze leiding, via de Koedaalstraat is in slechte staat en zou allang moeten vervangen zijn.  Als deze leiding breekt, zit de Hoeilaartse drinkwatervoorziening met een bijzonder groot probleem.

Hopeliljk wordt deze noodzakelijke vernieuwing preventief ingepland.  

Update 

Sinds zaterdagnamiddag is het lek hersteld en zijn de leidingen gespoeld zodat de huizen, aangesloten op het 'laag water' opnieuw drinkwater hebben. Goed gewerkt! -