Wat is buurtpreventie?

maandag 15 okt 2018

Een buurinformatienetwerk wat is dat nu precies ? Een gestructureerde samenwerking tussen de buurtpreventiegroep, burgers, de gemeente en de lokale politie. De leden participeren mee in de veiligheid binnen hun eigen woonomgeving. Er wordt wederzijdse informatie uitgewisseld via een vooraf vastgelegd communicatieplan namelijk de S.A.A.R methodiek.

Voorkomen van criminaliteit en overlast door in te spelen op een integrale benadering van preventie.

Wat betekent buurtpreventie nu concreet ? 

Het BIN werkt 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Iedereen kan hieraan meewerken zonder enig risico en het is volledig gratis. Is gebaseerd op wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de buurtpreventie-leden, buurtpreventiegroep en de politie. Buurtpreventie wakkert de preventiegedachte aan en wil het veiligheidsgevoel herstellen. Het uiteindelijke doel is meer solidariteit, minder criminaliteit en overlast en dit door het respecteren van de spelregels, namelijk S.A.A.R methodiek.

Waarvoor staat nu die S.A.A.R methodiek ?  

  1.  SIGNALEREN : je ontdekt een verdachte situatie waarbij er een redelijk vermoeden bestaat dat personen of situaties de veiligheid en de leefbaarheid beïnvloeden en niet "normaal" zijn in het alledaags straatbeeld. Een onderbuikgevoel is ook een aanwijzing.
  2. ALARMEREN :  de politie wordt gebeld door het buurtpreventielid of -leden. Het bellen van de politie is van allergroot belang omdat zij worden ingelicht van de verdachte situatie. Tips meegeven : persoon-kenmerken zoals geslacht, huidskleur , lengte ... Bij voertuigen : kleur, merk, type, kenteken...  
  3. APPEN : de situatie wordt gemeld in de buurtpreventie-Whatsapp-groep. Daarin wordt het volgende gemeld: Dat u de politie heeft gebeld. Het signalement als volgt : looprichting van persoon, richting van rijdend voertuig, verdachte handelingen ...  
  4. REAGEREN : ga bij voorkeur niet zelfstandig de verdachte omstandigheden te lijf maar registreer de observatie via buurtpreventie-Whatsappgroep. Diegene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht reageren op een adequate manier zonder hun eigen leven hiervoor op het spel te zetten. Nadat de Whatsapp-actie afgelopen is zal er een bericht geplaatst worden door de politie Druivenstreek met de nodige informatie.

 

Waarom vind je het zelf belangrijk om je voor buurtpreventie in te zetten ?  

Het heeft met beroepsmisvorming te maken, vandaag ben ik al 24 jaar actief in de beveiligingssector en dagelijks geconfronteerd met de gevaren in onze maatschappij. Ikzelf samen met onze zeer geëngageerde trekkers Youri, Els, Gilberte, Frank, Christophe & Vincent geloven er sterk in dat buurtpreventie een meerwaarde kan betekenen binnen onze gemeente omdat elke inwoner van Hoeilaart recht heeft om zich veilig te voelen.
Met buurtpreventie maken de leden en de trekkers het verschil en dit elke dag opnieuw zodat we samen kunnen bijdragen aan een veilig Hoeilaart.
Het netwerk heeft in Hoeilaart al verscheidene malen zijn nut bewezen door een accurate samenwerking tussen buurtpreventie & de politie Druivenstreek.
Regelmatig ziet u onze aanwezigheid op events in Hoeilaart, de bedoeling hiervan is om de inwoners te sensibiliseren en zich aan te sluiten op buurtpreventie.
 
Ook onze senioren verliezen we niet uit het oog en voor deze groep nemen we eveneens de juiste initiatieven.
De handelaars zijn evenzeer een doelgroep met wel te verstaan andere noden maar ook zij worden vandaag gesensibiliseerd om deel uit te maken van buurtpreventie voor handelaars.
 

Hoe kan men zich aansluiten op buurtpreventie ?

 
Dat kan online via de website WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart. Wie niet in het bezit is van een smartphone maar een gsm kan kiezen voor de optie buurtinformatienetwerk (BIN) en ontvangt een sms om ook op de hoogte gehouden te worden van het buurtpreventiegebeuren.
 
SAMEN ZIEN WE MEER !
 
 
Met vriendelijke groeten,
Jan Montreuil
Buurtpreventie-coördinator Hoeilaart