Wandelclub't Beukenootje vierde 35ste verjaardag ! (fotoalbum)

maandag 13 nov 2017

Op zaterdag, 11 november ’17 vierde de Hoeilaartse wandelclub ’t Beukenootje haar vijfendertig jarig bestaan met twee activiteiten: de traditionele wandeling in Hoeilaart zelf, gevolgd door een feestelijk buffet. Op de parking van het gemeentehuis van Hoeilaart vertrokken om 14.00 u. 72 deelnemers voor een wandellus van 8 km. Ze verliep hoofdzakelijk over de wijken DUMBERG, WELRIEKENDE en MOLENBERG. Onderweg belichtte voorzitter Jan Vanloo enkele voor Hoeilaart belangrijke geschiedkundige, geografische en sociale gebouwen en sites.

Om 17.00 u. werd er in de zaal DE EEKHOORN, door het bestuur en enkele vrijwilligers voor de gelegenheid omgetoverd tot een mooi restaurant, gestart met het FEESTELIJK BUFFET.

In zijn welkomstwoord had voorzitter Jan Vanloo het in ’t kort over het ontstaan en de doeleinden van de  wandelclub. Op 19 november ’81 verschenen in ’t Belgisch Staatsblad de statuten. De belangrijkste alinea vermeldde dat, naast het inrichten van wandelingen ’t Beukenootje ook belangstelling zou hebben voor de natuur en het cultureel en heemkundig patrimonium van het land. Via 12 à 14 activiteiten per werkjaar beantwoordt ’t Beukenootje nog steeds aan deze doeleinden. Dit is trouwens het verenigingsleven in Hoeilaart niet ontgaan want in 2011 kreeg ’t Beukenootje de HOEILAARTSE PAREL.

In de belangrijkste passage dankte de voorzitter het bestuur en al diegenen die rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen tot het welzijn van de vereniging.  Na dit welkomstwoord werden de 117 deelnemers uitgenodigd tot een uiterst verzorgd buffet. Het werd een echt feest.

Foto's: JanVA