Voetpad onveilig door instortingsgevaar (persbericht CD&V)

dinsdag 04 sep 2018

Het voetpad op het Dumbergplein te Hoeilaart is reeds sinds maart-2016 onbereikbaar voor voetgangers. Het is om veiligheidsredenen volledig afgesloten door hekken wegens dreigend instortingsgevaar van het voormalige restaurantgebouw ‘La Terrasse”. Wandelaars op weg naar het Zoniënwoud of treinreizigers op weg naar het station van Groenendaal moeten zich elke dag een weg banen langsheen de geparkeerde wagens op het Dumbergplein. Met een kinderkoets geraak je er zelfs helemaal niet voorbij.

“ Reeds in oktober 2017 bracht ik deze onveilige situatie ter sprake op de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie“ zo vertelt CD&V gemeenteraadslid Wim Laureys.

Vorige week kwam deze verkeerscommissie voor het eerst dit jaar opnieuw samen en bracht gemeenteraadslid Laureys dit probleem opnieuw te sprake. Het gemeentebestuur kon niet meedelen welk initiatief zij sinds 2016 heeft ondernomen om de eigenaar aan te porren zijn gebouw veiliger te maken.

“ Voor mij kan het niet dat een privé-eigenaar zijn gebouw zomaar laat verloederen en dat de zwakke weggebruikers hiervan de dupe zijn” alsdus Wim Laureys.

Alle politiekers zijn het er wel over eens dat er méér aandacht moet zijn voor veilige voetpaden, maar in de praktijk zie je dit niet altijd. Of er nu effectief op korte termijn een oplossing komt voor deze onveilige situatie kon niemand van het gemeenbestuur tijdens deze vergadering bevestigen.

In plaats van de huidige politieke onverschilligheid vraagt CD&V Hoeilaart om zonder verder uitstel te zorgen voor een veilige oplossing.

Wim Laureys

Fractieleider gemeenteraad voor CD&V Hoeilaart