Valse politie aan het werk in Hoeilaart!

vrijdag 30 okt 2015

Gisteren, 29 oktober, omstreeks 12.22 uur bood zich een man aan bij een bejaarde vrouw  in de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart. Hij gaf zich uit voor iemand van de watermaatschappij en zei dat de waterleidingen dienden gespoeld te worden. De bewoner liet deze persoon binnen en stond plots oog in oog met twee personen in de keuken in burgerkledij.  De mannen spraken Frans en beweerden valselijk van de politie te zijn. Zii vertelden de vrouw dat de werkman van de watermaatschappij een dief was.

Eén van de twee politiemensen leidde de man van de watermaatschappij naar buiten terwijl de andere valse  politieman de vrouw een paar zaken toonde die afkomstig waren uit haar woning.  Vervolgens vroeg hij de dame of ze geld in huis had en deed hij met haar een rondgang in de woning.  Plots zei de politieagent dat hij een fotoapparaat ging halen om foto’s te maken en ging hij weg.  Kort nadien vond de vrouw dit vreemd en realiseerde zij zich dat de valse politieagent aan de haal was met een som geld. 

De politiezone Druivenstreek wijst er op dat alle personeelsleden Nederlandstalig zijn. Politieagenten in uniform verplaatsen zich in principe ook met een auto of motorfiets, die voorzien is van de politiekentekens. Zij zijn steeds in het bezit van een dienstidentiteitskaart. Bij de minste twijfel, laat niemand binnen, sluit de deur en verwittig 101 met de melding dat u sterk het vermoeden heeft dat er valse politiemensen of vals personeel van de water- of elektriciteitsmaatschappij aan uw deur staan.