Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

'Serrenproject Kelleveld' en 'Jan Van Assche' Hoeilaartse Parels 2015

zondag 04 jan 2015

De nieuwjaarsreceptie van de adviesraden en het verenigingsleven was vanmorgen weereens een schot in de roos. Nooit eerder kwam er zoveel volk opdagen voor de gezelligste bijeenkomst van het jaar. Iedereen had zelf drank en hapjes meegebracht wat voor een overdaad aan lekkernijen zorgde en de stemming al snel plezant maakte.

Rein van Gisteren sprak de aanwezigen, als voorzitter van de Gros, toe over de milleniumdoelstelling die dit jaar zouden moeten verwezenlijkt worden (klik hier voor meer info). Daarna was het de beurt aan Michel Van Mullem, lid van het dagelijks bestuur van de cultuuraad voor de uitreiking van de tweejaarlijkse 'Hoeilaartse Parel' (het was al van in 2011 geleden) zowel voor een 'vereniging of initiatief' als voor een 'man of vrouw' die voor de Hoeilaartse gemeenschap van een bijzondere betekenis geweest zijn. De prijs wordt uitgereikt door de cultuurraad.

Voor de categorie verenigingen/opmerkelijke activiteit waren de drie genomineerden: Davidsfonds Hoeilaart, Niemandsland en Serreproject 't Kelleveld. Winnaar werd 'Serreproject Kelleveld.

Voor de categorie man/vrouw waren de drie genomineerde: dr. A. Van Orshoven, Jan Van Assche en Joop Kimmel (postuum). De winaar werd Jan Van Assche.

Hieronder vind je de zes motivaties:

DAVIDSFONDS-HOEILAART

Davidsfonds Hoeilaart heeft zich tot doel gesteld om, door een maximale samenwerking met andere verenigingen, over de verschillende generaties heen, het culturele initiatief aan te wakkeren en het verenigingsnetwerk te versterken. Daarnaast wil Davidsfonds vooral kansen geven aan het eigen Hoeilaarts talent en specifieke activiteiten plannen die aanzetten tot creativiteit.

Alzo stoelt het jaarlijkse kerstconcert op ditzelfde principe. Talent uit eigen dorp, jong en oud samenbrengen. Zowel zangers als musici, om een groot concert op poten te zetten waarbij enkel gebruik gemaakt werd van het eigen kunnen. Het resultaat is dan ook telkens uitverkochte concerten en een meer dan enthousiast publiek.

Op een bepaald ogenblik kende Davidsfonds een meer dan verdubbeling van het aantal leden. Het behoort sindsdien tot de beste leerling van de Davidsfondsklas in heel Vlaanderen. Davidsfonds vecht tegen de stroom in tegen de verstedelijking en de vervreemding van Hoeilaart, niet alleen door zelf activiteiten te organiseren maar ook door andere verenigingen te stimuleren om zij aan zij deze strijd te voeren.

NIEMANDSLAND

Was een project van de Hoeilaartse cultuurraad rond de herdenking van 100 jaar WO I, waarbij tal van verenigingen, de bib en de AKPO vanuit hun eigen werking en optiek betrokken waren. Het evenement bevatte tentoonstellingen, lezingen, een brunch, een quiz, een wandeling  en een totaalspektakel. Tenslotte werd ook de gesneuveldenherdenking, dankzij onder andere de medewerking van de kinderen van de  scholen, in een nieuw kleedje gestopt. Niemandsland bracht mensen en verenigingen bij mekaar en bood diezelfde verenigingen de gelegenheid om naar buiten te komen, zich te tonen en hopelijk ook andere mensen goesting te doen krijgen om mee te doen.

SERREPROJECT HET KELLEVELD

Sinds een paar jaar draait op het Kelleveld een project, dat als doel heeft de serreteelt in Hoeilaart als een soort erfgoed te bewaren. De gemeente kocht er een 9 tal serres op. Er is een overeenkomst met vzw 3Wplus, een sociaal tewerkstellingsproject voor mensen, die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt, om de serres te restaureren of, waar nodig, te herstellen. Om  eventueel die know-how ook bij andere serristen of serre bezitters te kunnen toepassen. Ook kan men er een druivelaar adopteren, waarvan men dan ieder jaar een stukje van de oogst krijgt. Vijf serres worden verhuurd (in zijn geheel of per halve serre) aan hobbytuinders, die zelf druiven, fruit of groenten willen telen. Er zit ook een vormingsaspect aan vast voor de inwoners van Hoeilaart rond het kweken van druiven.

Dr. Alfons VAN ORSHOVEN

Na een lange carrière als dokter en als bestuurder (schepen) begon Dr. Van Orshoven zich actief in te zetten in de culturele sector. Sinds 2000 publiceerde hij een 3-tal boeken waaronder enkele over het Hoeilaarts dialect. Vooral de publicatie van de grammatica is een huzarenstukje omdat dit een  groot inzicht vereist in de structuur van het dialect. Bovendien heeft hij vorig jaar ruime fragmenten van het dagboek van zijn vader ter beschikking gesteld voor een toekomende publicatie i.v.m. WO I.

Daarnaast vormt hij ook een levend geheugen van het Hoeilaart uit de 20e eeuw. Een  deelaspect kwam in 2013 aan bod tijdens een druk bijgewoonde lezing over Hoeilaartse humor, voordien had hij ook reeds een lezing gegeven over het Hoeilaartse dialect.

Jan VAN ASSCHE

Jan Van Assche is reeds decennia lang een van de belangrijke roergangers van het Hoeilaartse culturele leven met een grote werkkracht voor het Vlaamse karakter van de gemeente en de ondersteuning van het verenigingsleven. In zijn diverse functies heeft hij steeds de samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

Het begon in 1975 toen hij op 16-jarige leeftijd dirigent werd van het kerkkoor. De meest recente opvallende wapenfeiten waren het erg gesmaakte 'Ik was '14 in '14' in het kader van Niemandsland dat 100 jaar WO I in Hoeilaart herdacht. Maar ook het voorbije Kerstconcert werd weer een voltreffer. In beide werkstukken had hij de algemene coördinatie in handen.

En waar hij zoal de hand in had tussen 1975 en 2014. Teveel om op te noemen. Toch pikken we er tiental items uit: Radio Zoniën, de Cultuurraad, totaalspektakel 800 jaar Hoeilaart, meer dertien jaar coördinatie van het Druivenfestival, voorzitterschap milieuraad en gemeenschapscentrum Felix Sohie, beheerder Hoeilaartse bib, tienerkoor Sopraline, voorzitter Davidsfonds, nachten vd Geschiedenis, kaastaartenpromotor, stuwende kracht achter de info-website Hoeilander.be

JOOP KIMMEL (postuum)

Johannes Jacobus Kimmel werd in Nederland in 1938 geboren en werd in de zomer van 1976 inwoner van Hoeilaart. Hij was leraar fysica aan de Europese School in Ukkel. Na zijn pensionering behaalde hij het diploma van gids. Hij was lid van de protestantse kerk maar verzorgde als organist in de Sint-Clemenskerk de uitvaart van honderden Hoeilanders. Zelf werd hij begraven met een oecumene eredienst in oktober 2013 nadat hij heel onverwachts overleed. Als geen ander stelde Joop Kimmel zijn talenten, kennis, ervaring en goede warme contacten in dienst van de Hoeilaartse gemeenschap. Hij was actief betrokken bij de seniorenraad, het onthaal van nieuwe inwoners of bij gidsbeurten doorheen Hoeilaart en het Zoniënwoud. Hij was bezieler van het Sint-Clemenskoor waarvoor hij een grote schat aan liederen verzamelde. Joop Kimmel was verder bestuurslid van de Orgelkring Druivenstreek maar ook medewerker bij de Heemkundige Kring 'Het Glazen Dorp'. Als auteur schreef hij boeken historische orgelwandelingen beschrijvend of over de familie Van Nassau en de opkomst en invloed van het Hertogdom Brabant tot 1550.

Hoeilander.be wenst alle genomineerden een dikke proficiat en is uiteraard bijzonder blij dat de drijvende kracht achter Hoeilander.be in de prijzen is gevallen.