Repair Café schenkt cheque aan 'Les Cajoutiers'

zaterdag 20 mei 2017

Op vrijdag 12 mei werd door het Repair Café een cheque van €320 overhandigd aan 'Les Cajoutiers' In aanwezigheid van de vrijwilligers zette' Samen Voor' iedereen in de bloempjes voor hun constante inzet.

De Schoolvereniging “Les Cajoutiers” werd in 2009 opgericht door Sophie Camara-Corynen uit Tervuren. Senegal is één van de 20 armste landen ter wereld. De school is bestemd voor kinderen uit kansarme gezinnen die aan hun lot overgelaten worden en waarvoor de toekomst er somber uitziet. Voor hun gezinnen komen de primaire levensbehoeften op de eerste plaats en denken de ouders niet aan opvoeding en scholing. Het begrip “toekomst” heeft voor hen geen betekenis ...

Het onderwijs van Les Cajoutiers brengt hoop en een toekomstperspectief dat deze kinderen nooit hebben gekend. Zonder enig middel startte Sophie met een lening voor een bouwgrond...  Op dit ogenblik en na 8 jaar hard werken, telt de school 670 leerlingen en 45 medewerkers, waaronder 25 leerkrachten. Dagelijks krijgen de kinderen een warme maaltijd, worden hun families medisch opgevolgd en biedt een apotheek met verpleger een eerste hulp bij ongevallen.

Groenten, fruit en kippenteelt helpen de kosten van de middagmalen te beperken.  Competitieve sportactiviteiten (voetbal, judo, basketbal) worden er ingericht. De scholengroep bestaat uit een kleuterafdeling (3 klassen), een lagere basisschool (12 klassen), 2 klassen voor kinderen met het Down-syndroom, een internaat en school voor dove kinderen met 6 klassen, anderhalf jaar geleden opgericht. Hierover een woordje uitleg.

Het dovenproject is ontstaan na het verzoek van de ouders om dove kinderen op te nemen in “Les Cajoutiers”.  Na grondig en langdurig onderzoek werd vastgesteld dat er voor deze kinderen helemaal niets bestaat ! Zij worden nergens aanvaard en verstoten omdat ze “anders” zijn... Zij verlaten nooit hun woonst, en hun dagelijks leven beperkt zich tot eten en slapen. Om hieraan te verhelpen, werden ervaren leerkrachten aangeworven voor hun opvoeding, gebarentaal en liplezen.

Na enkele maanden scholing merkten we een totale verandering:  hun ogen schitterden van geluk omdat ze eindelijk kregen wat ze verdienden: aandacht, intellectuele en educatieve steun, een sociaal leven met hun soortgenoten, kortom, een normaal kader waarin ze kunnen evolueren en gelukkig zijn... De communicatie verloopt even vlot als bij horende kinderen.

Op een bouwgrond, geschonken door een sponsor,  komen in de toekomst een achttal professionele ateliers met ontvangst en expositieruimte die de kinderen op termijn de kans geven om zo autonoom mogelijk te functioneren. Geleid door uitstekende vaklieden, komen hiervoor o.m. de volgende beroepen in aanmerking : confectie, tuinbouw, coiffure, kunstvoorwerpen met gerecycleerd materiaal, pottenbakkerij, boekbinderij, schrijnwerkerij, schilderen op glas enz. Voor deze toekomstplannen rekenen we op de steun van sponsors en peterschappen.

Om het tijdverloop van het  vervoer en de vervoerskosten te beperken, werd voor hen een internaat gevonden in de nabijheid van de school. Dit is vooral te danken aan de fondsen verworven door sponsoring en peterschappen van onze sympathisanten. Door de overheid werd de school uitgeroepen als één van de beste van de regio.

Vele bezoekers uit het buitenland, stagiaires en leerkrachten bezoeken “Les Cajoutiers” en worden er door de leerkrachten  met open armen ontvangen. De scholengemeenshap “Les Cajoutiers” streeft naar samenleving met échte aandacht voor wie kwetsbaar en uitgesloten blijft en tracht nieuwe perspectieven te bieden die beantwoorden aan een welzijn waar iedereen recht op heeft.