Repair Café en SamenVoor schenken €250 voor 'Straatkinderen van Antipolo'

dinsdag 07 jun 2016

Vrijdagavond organiseerde SamenVoor met de kernleden van het Repair Café een kleine receptie ter overhandiging van de gift aan Chantal Poellaert voor haar project " Straatkinderen van Antipolo" in de Filipijnen. Ze is daar sinds enkele jaren bezig met het opzetten van een speeltuin voor de straatkinderen.  

Chantal gaf ons de uitleg hoe ze ertoe gekomen was dit project op touw te zetten en zo iets te doen voor de kinderen die daar, omwille van de grote armoede en ook de werkloosheid van hun ouders, bijna dag en nacht op straat leven.  Met de gift van €250 heeft ze de mogelijkheid om verscheidene speeltuigen aan te kopen die geplaatst zullen worden in een tuin rond de kerk waar de kinderen eenmaal per week mogen komen eten en waar ze dan ook zullen kunnen spelen.

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om andermaal de vrijwilligers te bedanken met een drankje en een hapje Ze konden ook kennis maken met Chantal en horen wat er zal gedaan worden met de opbrengst van hun vrijwilligerswerk.