Renovatie van het stationsgebouw Groenendaal laat op zich wachten! (persbericht)

dinsdag 12 sep 2017

Eind 2014 nam de gemeente Hoeilaart de beslissing om het stationsgebouw Groenendaal, eigendom van de NMBS, in erfpacht te nemen. Er werd met veel tromgeroffel aangekondigd dat dit prachtig gebouw eindelijk en snel onder handen zou genomen worden en een nieuwe bestemming zou krijgen.

CD&V Hoeilaart was hiermee niet akkoord. Het is immers voor CD&V Hoeilaart geen taak van een gemeente om stationsgebouwen van de NMBS over te nemen, te restaureren en uit te baten. De NMBS krijgt van de Federale Overheid voldoende belastinggeld om haar eigen gebouwen te restaureren en te onderhouden als het ten voordele is van de treingebruikers. Het is wel een taak van een gemeente om hiervoor aan te dringen bij de NMBS en om concrete afspraken te maken, iets wat er in Hoeilaart niet gebeurd is. 

Vandaag zijn we drie jaar later en volgt de grote teleurstelling. Nog altijd is er geen enkel resultaat, geen steen verplaatst, geen raam hersteld. Ondertussen gaat het verval van het gebouw maar verder door. De parkeerplaatsen net voor het gebouw werden, uit veiligheidsoverweging voor vallende brokstukken, afgesloten.

Door deze erfpachtovereenkomst is de gemeente Hoeilaart zelfs contractueel verplicht om binnenkort huurgeld te betalen aan de NMBS, en dit voor een gebouw dat verder blijft leeg staan. Dit hou je toch niet voor mogelijk ! De NMBS is finaal de enige die er in heel dit verhaal  beter van wordt.

Ondertussen betaalde Hoeilaart voor dit stationsgebouw reeds voor 183.155 euro aan facturen voor studies en erelonen. Wellicht zal de totale kost voor Hoeilaart nog verder oplopen tot 2 Mio EUR.

Een omvangrijk bedrag waardoor er nu in Hoeilaart bespaard moet worden op andere dringende en belangrijke uitgaven.

CD&V Hoeilaart zou dit geld alvast nuttiger besteed hebben zoals aan  de herstelling en het onderhoud van onze eigen fiets- en voetpaden.