Persbericht N-VA - Fusie Hoeilaart - Overijse door een andere bril

woensdag 29 mrt 2017

Naar aanleiding van de foute informatie die in pers en sociale media verscheen - N-VA Hoeilaart gaat voor een grote druivengemeente (Het Nieuwsblad 27/03/2017) - ziet N-VA zich genoodzaakt om hierop te reageren. N-VA interpelleerde afgelopen gemeenteraad bij monde van fractievoorzitter Michel Joly op het agendapunt over een mogelijke fusie met Overijse. Hieronder kan u de integrale interpellatie met alle argumenten terugvinden.

Beste voorzitter, beste collega’s, ik wil beginnen met de vaststelling dat de verwoording van dit agendapunt onder artikel 1, namelijk dat de raad niet wenst in te gaan op de uitnodiging tot het voeren van fusiegesprekken niet correct is. Het college heeft zo’n uitnodiging nooit ontvangen. Zij heeft een uitnodiging gekregen om de mogelijkheden in verband met een eventuele fusionering te onderzoeken. Da’s dus totaal iets anders dan wat hier staat geschreven! Onze buur nodigt ons uit voor een verkennend gesprek, onze buur wil van ideeën wisselen, niet meer en ook niet minder.

Zij nodigen Hoeilaart uit omdat er objectieve argumenten zijn om over een fusie na te denken. Ik wil er enkele samen met jullie overlopen:

 • een verplichte fusie zal in de toekomst niet te vermijden zijn en daarom kijken we best uit of we zelf niet kunnen kiezen met wie we eventueel  zouden samengaan.
 • de financiële wortel van 500 euro per inwoner of 17,5 miljoen euro voor de twee gemeenten samen als motivatie. Bij een mogelijke verplichte fusie, die mogelijk in een volgende legislatuur aan de orde kan zijn, zal dit waarschijnlijk nul zijn. 
 • door een verdere afbouw van de provincies worden een aantal bevoegdheden overgedragen aan de gemeenten en die gemeenten dienen groot genoeg te zijn om deze taken aan te kunnen. 
 • indien er al samenwerkingsverbanden en/of intercommunales zijn kan er best overwogen worden om met deze partners naar een fusie te gaan.
 • er is meer expertise en professionalisering mogelijk voor de diensten,

Ik ben ook even gaan opzoeken hoe de nationale partijen denken over fusies:

 • N-VA gaat voor twee volwaardige bestuursniveau’s: de Vlaamse overheid en een lokale overheid met meer bevoegdheden, autonomie en verantwoordelijkheden.
 • Groen pleit eveneens voor sterke gemeenten en stelt voor dat deze minstens 15.000 inwoners tellen.
 • Open VLD wil meer zeggenschap en vrijheid voor de gemeenten. Gemeenten moeten worden aangemoedigd om op korte termijn tot fusies te komen om een hogere professionalisering toe te laten.
 • CD&V ijvert voor vrijwillige fusies, maar wil momenteel niet aandringen op een verplichte en algemene fusieoperatie.
 • Sp.a stuurt aan op een samenvoeging van gemeenten op basis van objectieve maatstaven, niet op grond van subjectieve of politieke criteria.

Ook het middenveld heeft zijn huiswerk gemaakt:

 • Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen dringt er op aan om in de volgende legslatuur over te gaan tot meer dwingende (lees: verplichte) fusies om de bestuurskracht van gemeenten te verhogen
 • Vlabest houdt een sterk pleidooi voor een positief en organisch proces van schaaloptimalisatie op lokaal niveau
 • VVSG: zegt dat een vrijwillige samenvoeging van gemeenten in deze of de volgende bestuursperiode een verstandige optie kan zijn
 • VOKA gaat voor een efficiënte overheid, met een nood een interne Vlaamse staatshervorming: kleinere gemeenten moeten verplicht fusioneren tot een schaal van minstens 20.000 inwoners.

Tot slot vraagt de Vlaamse regering via een beleidsnota Binnenlands Bestuur aan de gemeenten om initiatieven te nemen om bij de bevolking een draagvlak te creëren voor vrijwillge fusies van gemeenten en de effectieve realisatie van fusies te stimuleren.

Kortom collega’s, het is een trein die we niet kunnen tegenhouden. Willen of niet, het is onze verdomde plicht om ook hier in Hoeilaart over na te denken. Moet hier vandaag beslist worden over een fusie? Neen, gelukkig niet. Op dit moment is niemand vragende partij. Wel is het de opdracht van deze raad om na te denken over onze toekomst. Dat niet doen is schuldig verzuim!

Als laatste argument geldt beleefdheid: onze buur vraagt een gesprek, vraagt onze mening. Hier niet op ingaan is erg onbeleefd en zelfs hautain, en zo zijn wij uiteraard niet.

We vragen iedereen rond de tafel om deze uitnodigen te aanvaarden en een verkennend gesprek aan te gaan. Daarna vraagt onze fractie een opvolging van deze gesprekken in het fractieleidersoverleg. De toekomst van onze gemeente is erg belangrijk, wij willen hier graag iedereen bij betrokken zien. Wij danken jullie.

De meerderheid heeft door onze tussenkomst enkel de tekst in het artikel aangepast naar: ‘De raad wenst niet in te gaan op de vraag om de mogelijkheden in verband met een eventuele fusioneringte onderzoeken’.  Nergens staat geschreven, of werd gezegd, dat N-VA Hoeilaart voor een fusie gaat. Wij hebben enkel een gesprek met onze buur gevraagd op basis van objectieve criteria, niet meer maar ook niet minder. Uiteraard spelen ook de emoties mee, ook wij houden erg van ons dorp, we wonen en werken er! Maar niet willen nadenken over een bestuursniveau waar de burgers mogelijk beter van worden is erg kortzichtig. Jammer dat deze meerderheid zich krampachtig vasthoudt aan de zekere postjes.

Namens N-VA Hoeilaart,

Michel Joly, Els Menu

Gemeenteraadsleden