Patrick Demaerschalk is CD&V-lijsttrekker voor 2018

zaterdag 07 okt 2017

Maandagavond heeft  het  Hoeilaartse CD&V-partijbestuur Patrick Demaerschalck unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Met veel enthousiasme heeft hij deze uitdaging opgenomen. Met een sterke ploeg, dewelke zal samengesteld zijn uit jonge en nieuwe kandidaten gesteund door de ervaren collega’s , zijn we er van overtuigd dat CD&V een ijzersterk resultaat zal neer zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Patrick zelf aan het woord:

Dat het CD&V-bestuur mij unaniem heeft aangeduid als kopman is een deugddoende vaststelling, maar wat mij nog veel meer plezier doet is de eensgezindheid binnen onze partij bij de totstandkoming van dit lijsttrekkerschap.   

Waarom lijsttrekker in Hoeilaart?

Ik wil in de eerste plaats de coach zijn van een ploeg van 21 kandidaten. Ik wil bouwen aan een sterke ploeg en als kopman wil ik zorg dragen voor die ploeg. Toen het partijbestuur de vraag stelde waarom ik kandidaat lijstrekker wou zijn,  had ik hier drie goede redenen voor :

  • Ik   hou van Hoeilaart en wil meehelpen om de gemeente verder te besturen en te ontplooien. Er ligt nog veel werk op de plank  op het vlak van mobiliteit, betaalbaar wonen, sterkere ondersteuning van verenigingen en adviesraden, etc. ;
  • omdat ik gesteund wordt door sterke kandidaten met inhoud en die bewezen hebben dat zij een grondige dossierkennis hebben;
  • omdat ik, als schepen gedurende 12 jaar, zelf bewezen heb dat ik een goed beleid kan voeren waar ik tal van initiatieven nam die vandaag nog altijd hun nut bewijzen zoals de verbetering van de sportinfrastructuur, fusie tussen de 2 voetbalclubs , wijk in de kijker, meifeesten, oprichten van raad van ontwikkelingssamenwerking, enz… waarvoor ik in 2006 beloond werd door kiezer met 640 voorkeurstemmen op een 3de plaats;

Mijn ambitie? Mee besturen.

Onze voorgangers hebben al veel vroeger belangrijke krijtlijnen getrokken, de bakens gezet voor de ontwikkeling van onze gemeente. Het is boeiend om verder bouwen en nieuwe uitdagingen aan te pakken. Het werk is immers nog niet af en er wachten nog heel wat uitdagingen.  Op ons wij-feest vorig jaar hebben in grote lijnen ons programma voor de verkiezingen in 2018 voorgesteld met daarbij 5 grote thema’s kaderend in ons project Leefbaar Hoeilaart.  Hoeilaart moet verder uitgebouwd worden tot een dynamische en aantrekkelijke gemeente. Onze aandacht moet gaan naar mobiliteit een prioriteit, geen stad in ons dorp, sociaal radicaal, meer inspraak van verenigingen en inwoners, het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart.  Hierop een visie  mogen ontwikkelen voor de toekomst, rekening houdende met een veranderende samenleving en met wat de mensen verwachten, ik vind dat een ongelooflijk mooie uitdaging.”

Inspraak

Er kan wellicht nog meer gefocust worden op de dialoog. CD&V Hoeilaart is altijd al een partij geweest die dicht bij de mensen staat, ook vandaag nog. Voeling hebben met wat er leeft, reilt en zeilt in Hoeilaart, blijft voor ons altijd zeer belangrijk.

In samenwerking met CD&V Vlaams-Brabant en met professionele ondersteuning van een onafhankelijk onderzoeksbureau houden we in de maanden oktober en november ook in Hoeilaart een echte en geloofwaardige enquête om te peilen naar de toekomstverwachtingen van de inwoners.

Het is mijn ambitie om met deze ploeg opnieuw deel te nemen aan het beleid. Onze partij heeft jaren de leiding genomen voor de uitbouw van onze gemeente. Vandaag zijn we de tweede grootste partij van de Hoeilaart. Het is onze ambitie om ons te versterken en als de kiezer ons opnieuw de mogelijkheid zou geven om het beleid te voeren dan zullen we dat met veel enthousiasme en verantwoordelijkheidszin doen zoals we dit vandaag doen.

Het is dan ook met veel enthousiasme, dat ik het lijsttrekkerschap, omringd door  een sterke ploeg, heb aanvaard voor CD&V Hoeilaart!