Nieuwe voorzitter CD&V, Alain Borreman, legt de vinger op de wonde (nieuwjaarstoespraak en enkele foto's).

zondag 17 jan 2016

Zaterdagavond was iedereen uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van CD&V. De speciale gast was minsiter Koen Geens die een krachtige toespraak hield waarin hij vooral duidelijk stelde het in België echt niet zo slecht gaat en dat de problemen, die zich in alle Europese landen voordoen, wel degelijk worden aangepakt. Daarnaast werd ook een nieuwe voorzitter verkozen want de jonge Bram Coppens geeft de fakkel na drie jaar, om professionele redenen, door. Alain Borreman, gemeenteraadslid, kreeg de unanieme steun van de leden en dus was het luisteren naar zijn eerste toespraak als voorzitter, halfweg de legislatuur. Die kan je hieronder lezen. (Foto's: MichelPI)

We zitten halfweg de legislatuur! Tijd om een eerste balans op te maken. Die balans maak je best door een eenvoudige vraag te stellen: is Hoeilaart er de laatste drie jaar op vooruit gegaan? Is het beter wonen is Hoeilaart dan drie jaar terug? Is het aangenamer wonen? Wordt de gemeente onderhouden zoals het moet? Worden de voet- en de fietspaden goed onderhouden? Is leven in Hoeilaart goedkoper of juist duurder geworden? Is Hoeilaart veiliger geworden? Bloeit de plaatselijke handel meer dan drie jaar terug? Hoe zit het met het verenigingsleven?

Aan jullie, inwoners van onze mooie gemeente,  om op deze vragen te antwoorden. Wij, CD&V Hoeilaart, hebben bij veel van deze vragen onze bedenkingen. Eerst en vooral zijn we in deze eerste drie jaren twee grote Hoeilaartse symbolen kwijt geraakt: ons water en het Lindenhof!

Ondanks verkiezingsbeloften, werd het Hoeilaartse water toch verkocht! De redenen hiervoor waren drogredenen:

de waterdienst zou verlieslatend geweest zijn. Laat u dat niet wijsmaken, want bijvoorbeeld in Knokke maakt de waterdienst nog ieder jaar 200000 Euro winst. Waarom zou dat in Hoeilaart anders geweest zijn? Onze waterdienst zou de technologische evolutie niet meer kunnen volgen. Wel, twee jaar na de verkoop van ons water, drinken we nog steeds hetzelfde water dat op dezelfde manier als vroeger wordt bovengehaald. Alleen betalen we het nu dubbel zo duur.

CD&V Hoeilaart zou het goede Hoeilaartse water, een deel van onze patrimonium, NOOIT verkocht hebben!

Het Lindenhof is een ander verhaal.  De Parochiale VZW  die eigenaar was van het Lindenhof kon , gezien de grote kosten, het financieel niet meer aan en besloot het Lindenhof te sluiten. Het Lindenhof wordt vandaag echter meer gemist dan ooit. De enige, en ik herhaal, de enige die het Lindenhof had kunnen redden, was de Gemeente. Ze hebben dit, zoals jullie allemaal weten, niet gewild.

CD&V had dit zeker gedaan!

Er is nochtans geld, meer dan 4 miljoen euro gekregen van de Waterdienst. Een klein deel hiervan had volstaan om het Lindenhof open te houden. Neen, men verkiest geld te steken in de renovatie van het Station van Groenendaal, waar de Gemeente zelfs geen eigenaar van is!!! Iemand die een huis huur en zegt dit op zijn kosten te renoveren, wordt door iedereen gek verklaart!

Om verder te gaan met verkiezingsbeloften, de huidige Open-VLD Pro Hoeilaart coalitie, beloofden om de belastingen niet te laten stijgen! Wat deden ze onmiddellijk nadat ze opnieuw aan de macht kwamen? Juist, zowel de personenbelastingen als de opcentiemen werden fors verhoogd!

Om het met de woorden van Yves Leterme te zeggen, Wie gelooft deze mensen nog?

CD&V had deze 2 belastingen nooit samen verhoogd!

Hebben jullie als eens berekent hoeveel de prijsverhoging van het water en de belastingenverhogingen u jaarlijks kosten? Wat betekent dat niet voor gezinnen die het al moeilijk hadden om rond te komen? Antwoord van deze meerderheid: ha, we gaan nu de armoede bestrijden! Sorry, maar dat is zoals een pompier eerst een huis gaat in brand steken om het daarna te kunnen blussen.

Het grote project van deze legislatuur is echter de vernieuwing van het Gemeenteplein. Iedereen is er over eens dat dit absoluut noodzakelijk is. CD&V heeft er voor geijverd om het aantal parkeerplaatsen te behouden. Spijtig genoeg heeft men niet naar ons, en ook niet naar de handelaars geluisterd: resultaat: op het vernieuwde gemeenteplein komen er 50 parkeerplaatsen minder. De helft van het plein blijft leeg en het is nog de vraag wat men met die grote lege ruimte gaat doen. Bij het tot stand komen van de plannen is er ook geen enkele vorm van inspraak geweest van de bevolking. Dit is trouwens ook een constante bij dit bestuur: inspraak, ook niet van de adviesraden, wordt niet gewenst.

CD&V zal de handelaren rond het gemeenteplein tijdens en ook na de werken volop steunen.

Waar zal CD&V de volgende jaren blijven voor ijveren?

  • -       we blijven vragen stellen rond grote bouwprojecten in onze Gemeente. Onze gemeente mag niet volgebouwd worden.  Zo is er nu een bouwaanvraag voor 21 appartementen op de site van het Lindenhof. Moet dat nu echt? 21 appartementen op deze plaats? Wat met de leefbaarheid van het Lindeke?
  • Wonen in hoeilaart,  en zeker voor jonge mensen, blijft een trouwens een groot aandachtspunt. Hier moet nog veel werk verricht worden.
  • We blijven ijveren voor een veiliger Hoeilaart. De problemen rond het speelpleintje op de Mariën parking werden alleen aangepakt omdat wij het op de agenda geplaatst hebben. De plaatsing van ANPR camera’s werd ook door ons gesteund.
  • Mobiliteit. Eén van de grote Hoeilaartse problemen. Op dat vlak is er nog niets gebeurd. De verkeersproblemen rond de hoeilaartse scholen zijn  enorm. Het sluikverkeer moet aangepakt wordt. CD&V denkt dat dit alleen kan in samenspraak met de buurtgemeenten. Nu gebeurt er echter niets.
  • Het OCMW moet efficiënter werken. Iedereen weet dat we één van de beste rusthuizen van het land hebben, met fantastisch personeel, maar ons rusthuis is ook één van de duurste!. De ocmw-voorzitter is fier dat er “maar” 1,2 Euro verlies geleden wordt per bed. Wij zeggen: met de prijs die men vraagt zou men GEEN verlies mogen lijden. Het rusthuis moet dus dringend efficiënter gerund worden.
  • Men moet ook de toekomst voorbereiden: de wachttijden om opgenomen te worden  in het rusthuis lopen opnieuw op tot 2 à 3 jaar. Mensen die al hun leven lang in hoeilaart wonen moeten op hun oude dag plots naar een rusthuis in een andere gemeente. Wat doet men hieraan? Voorlopig niets
  • Wij willen ook al lang een dienstencentrum. Vereenzaming is één van de grote problemen van oudere mensen. Een dienstencentrum zou hier veel kunnen helpen.
  • Voor de jeugd vragen we ons af waar men blijft met de beloofde vernieuwing van de Koldam

Dit zijn enkele voorbeelden waar CD&V  hoopt het verschil te kunnen maken. Maar ook de andere dossiers worden door onze mandatarissen met veel ernst opgevolgd. Ik zou ze hiervoor van harte willen bedanken.

Hiermee wil ik iedereen toch een gelukkige nieuwjaar toewensen. Maak er een prachtig jaar van.

Alain BorremanVoorzitter CD&V