In memoriam "Georgette Vandooren"

vrijdag 02 jun 2023

Gisteren, donderdag 1 juni werd in intieme kring afscheid genomen van Georgette Vandooren, weduwe van John Van Essche. ZIj overleed op 26 mei en werd 92 jaar. Georgette was oud-schepen van onze gemeente, stichtend lid van TC De Jonge WIngerd en oud-voorzittter van het Hoeilaarts OCMW. Hieronder vatten we graag haar betekenis voor Hoeilaart samen. We sluiten ons graag aan bij de uitingen van operechte deelneming aan Anne, Hugo Gert en de familie.

Georgette Vandoorn, een overzicht:

Met de gemeenteraadsverkiezing van oktober 1970 stelde Georgette zich voor de eerste maal kandidaat. Zij werd onmiddellijk tot gemeenteraadslid verkozen. Zes jaar later was zij opnieuw kandidaat en werd zij als schepen aangesteld.

Als licenciate in de lichamelijke opvoeding ging haar interesse uiteraard in de eerste plaats naar het gemeentelijksportbeleid en werd zij schepen van o.a. sport. Reeds in de beginperiode kreeg zijn de opdracht de werking van de nieuw opgerichte sporthal op de rails te zetten. 

Als één van de eerste gemeenten uit de Vlaamse Rand slaagde zij erin om in het Zoniënwoud een FIT-O-METER te installeren, waarvan door verschillende sportieve inwoners met belangstelling gebruik werd van gemaakt.

Met BLOSO onderhield zij bijzondere goede contacten zodat het sportbeleid in onze gemeente een nieuwe elan kende. Ook ging als stichtend lid van TC De Jonge Wingerd haar aandacht naar de uitbreiding van de bestaande tennisvelden en de bouw van hun clubhuis.

Later werd zij als schepen ook bevoegd voor onderwijs en was zij nauw betrokken bij de overheveling van het gemeentelijke basisonderwijs naar de Vrije Sint-Clemensschool. Als schepen van jeugd was zij het die in Hoeilaart de eerste jeugdconsulent heeft aangeworven en zo basis legde voor een degelijk jeugdbeleid.  

Naast haar gemeentelijk mandaat als schepen besteedde zij heelwat aandacht de mindervaliden in de druivenstreek en was ze één van de stichtende leden van de sociale werkplaats IJSEDAL. 

Haar politiek loopbaan heeft zij beëindigd als voorzitter van het OCMW van Hoeilaart. In die periode ging haar aandacht naar een behoorlijk beheer van het woonzorgcentrum alsmede naar de hulp voor de bejaarden die nog thuis verbleven. Zo was een grote voorstander van het bedelen van warme maaltijden voor bejaarden aan huis en gaf ze veel aandacht aan de uitbouw van de sociale dienst binnen het OCMW.

Georgette was een veelzijdige politica die haar standpunten met overtuiging kon verdedigen maar waarbij ze gelijktijdig openstond voor vernieuwing en aandacht had voor nieuwe behoeften.

Los van haat politieke carière zullen we ons Georgette herinneren als een trouwe aanwezige op tal van Hoeilaartse culturele activiteiten. Zij hield van de Hoeilander en was graag onder dorpsgenoten.