In memoriam 'Emilio Hermo Perez'

zaterdag 27 mei 2023

Vandaag, zaterdag 27 mei, namen we tijdens een mooi plechtigheid in het uitvaartcentrum Coorevits-Rosier, afscheid van Emilio Hermo Perez. Emilio overleed op 19 mei. Hij werd 69 jaar, was de echgenoot van Mireille Finet, papa van Natascha en Bart en aita (opa) van Elias en Xian. Emilio werd in Hoeilaart geboren op. 3 maart 1954 en had Baskische roots.  Hoeilaart zal zich Emilio vooral herinneren als acteur/bestuurslid bij de toneelkring 'De Jonge Druivelaar' waarvan hij ere-ondervoorzitter was  en waarin hij jarenlang actief was.

Voorzitter, Roger Vanhellemont, huldigde Emilio met de volgende woorden die we hier als in memoriam publiceren.:

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in goede gedachten ter herinnering.

Diepbedroefde familie, buren en vrienden, wij zijn vandaag hier samen om afscheid te nemen van Emilio Hermo Perez. Vorige week vrijdag in de vooravond kreeg onze productiecoördinator Ghislain telefoon van Mikel met de melding dat zijn peter Emilio overleden was.  Wiij wisten allen dat zijn gezondheid het hem niet gemakkelijk heeft gemaakt.

Al enkele maanden was Emilio op de sukkel, maar zijn gedrevenheid en wilskracht hebben ertoe bijgedragen om met veel moed verder te gaan tot op het laatste ogenblik.  Eind vorige maand brachten onze ondervoorzitter Danny en productiecoördinator Ghislain hem nog een bezoek in het ziekenhuis.

Emilio wist dat het niet goed zat en heel helder van geest zij hij hen  “ze hebben mij goed liggen “ Zij zagen bij het afscheid nemen in zijn blik, dat het voor hem, maar ook voor hen “de laatste keer” zou geweest zijn.

Als ere-ondervoorzitter van de Koninklijke toneelkring “De Jonge Druivelaar” uit Hoeilaart was Emilio een van de onze, hij werkte met volle goesting en inzet mee aan de voorbereidingen en organisatie van de activiteiten zoals o.a. de jaarlijkse toneelproductie. Emilio was een discrete, goedhartige man, altijd paraat voor zijn, voor onze toneelvereniging, zijn familie en vrienden. Begin dit jaar was hij nog aanwezig op de Algemene vergadering en het ledenfeest. 

In 2022 werd hij geëerd met de onderscheiding van verdienste door de overkoepelende organisatie Open Doek voor jaren van inzet binnen het amateurtoneel in Vlaanderen.  Ter gelegenheid van zijn jaren inzet zal Emilio, op voorstel van Minister-president van de Vlaamse Regering Jan Jambon en op voordracht van Eerste Minister Alexander De Croo aan Zijne Majesteit Koning Filip, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten, postuum de "Zilveren medaille der Kroonorde" worden verleend. Ik weet dat hij zeer fier zou geweest zijn en dit een ereplaats zou en zal krijgen in de huiskamer. Maar helaas hij heeft er niet op gewacht. 

Emilio, jouw familie, je echtgenote Mireille, kinderen en kleinkinderen waren alles voor je en daarin hebben zij u één voor één steun en wilskracht gegeven om verder te gaan. Wij De Koninklijke toneelkring “De Jonge Druivelaar” Hoeilaart verliezen door het heengaan van Emilio een drijvende kracht binnen onze vereniging en wij zullen hem steeds in gedachte meenemen.

Emilio,

"Langzaam ben je van ons weggegaan, elke dag een beetje meer. Telkens weer werd je iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.  Het gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zal zijn. Maar je naam staat in ons hart geschreven en in onze gedachten blijf je voor altijd verder leven."

Rust zacht .

Foto uit een scène van '800 jaar Hoeilaart' (1986) met Emlio,uiterst rechts, als Franse soldaat.