Kruis erover, maar wat nu met projectgebied C

vrijdag 01 apr 2022

Verrassend nieuws eergisteren, de ontwikkelaar van projectgebied C, de 93 appartementen aan de A. Biesmanslaan, trekt zijn vergunningsaanvraag in. Er waren niet minder dan 160 bezwaren ingediend en er werd zelfs massaal tegen betoogd. Midden maart had het schepencollege nog gemeld dat de aanvraag zou aangepast worden, rekeninghoudend met de geformuleerde opmerkingen waardoor de termijn zestig dagen opschoof maar nu komt er dus een volledig nieuwe aanvraag die de volledige procedure moet doorlopen, infovergadering incluis.

De reden die gegeven wordt, is dat men wenst rekening te houden met de inspraakreacties. Dat klinkt als muziek in de oren maar is dat wel de reden? Hebben de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur de echte wil om rekening te houden met de Hoeilanders? Is euforie op zijn plaats of is waakzaamheid geboden. Het gaat hier immers om zeer veel geld en projectontwikkelaars willen een maximaal rendement. Zomaar opgeven staat normaal niet in hun woordenboek. Er is trouwens nog steeds geen akkoord met de eigenaars van de drukkerij van Hoeilaart in de Koldamstraat.

Niemand kan natuurlijk zomaar voorbij de vele bezwaren en het vernietigende advies van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordenning (u vindt dit advies hieronder in bijlage als PDF-bestand) maar het zou het eerste project niet zijn dat er toch komt door creatief met de wet om te gaan.

De actiegroep 'geen stad in ons dorp' mag terecht fier zijn met de vandaag behaalde overwinning en de groep is competent genoeg om dit dossier met de gepaste aandacht op te volgen. Wij zijn alvast benieuwd naar de nieuwe plannen die waarschijnlijk de volgende maanden het daglicht zullen zien. Een kruis dus over het huidige project en de vingers gekruist voor het nieuwe. 

BijlageGrootte
PDF icon Advies GECORO projectgebied C.pdf605.53 KB