Het verslag van het OCMW liegt niet!

vrijdag 07 mei 2021

Woensdagmiddag, bij het luisteren naar de gewestelijke zender, Radio 2 Vlaams-Brabant, hoorden wij de burgemeester reageren op het persbericht van CD&V: "Financiële blunder van 1,3 miljoen Euro slaat gat in de begroting. (KLIK HIER). Zoals gebruikelijk vond hij dat de oppositie voor de zoveelste keer veel fantasie had en onjuiste informatie verspreidde. Ook in de kranten en de regionale pers werd op dezelfde manier gereageerd. Het is in de politiek al jaren 'bon ton'  om de oppositie constant af te schilderen als leugenverkondigers. Niks nieuws dus onder de zon al hebben we sinds 'Donald Trump' wel geleerd om niet zomaar te geloven wat beleidsmakers vertellen in de media.

Vandaar de trend om dergelijke beweringen te checken. Klopt wat CD&V in haar persbericht schrijft of zijn het leugens. Om hier een antwoord op te vinden zijn we gaan grasduinen in de offciële verslagen van het OCMW. Die kan iedereen raadplegen op de website van de gemeente. Aangezien alles digitaal wordt opgenomen, weerspiegelen zij 100% wat er op deze vergadering gezegd wordt. 

En wat lezen we in punt O.P.2 van het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn openbare zitting van 14 december 2020? De woordelijke weergave van de burgemeester over de financiële 'tegenvaller' van in totaal 2 miljoen EURO waar CD&V zich op baseerd in het persbericht. Hieronder lees je het fragment waarin de burgemeester zelf aan het woord is. Voor het volledige verslag, klik hier!  Oordeel zelf! Iedereen kan fouten maken maar die dek je niet toe door de oppositie weg te lachen als leugenaars. Onze democratie verdient meer respect! 

Fragment uit het verslag van het OCMW

Naast deze opsomming is er ook éénmalige tegenvaller. Het gaat over de minder ontvangen bedragen van de zorgenkassen dan gebudgetteerd was. We spreken hier over 1,3 miljoen euro. Dit bedrag stond ingeschreven in de aanpassing van het MJP in augustus in de gemeenteraad. Rond 2018 werd er beslist de financiering van de dagvoorzorgingscentra over te hevelen van federaal naar Vlaams dus van het Riziv naar de zorgkassen. De bedoeling was om te factureren; we hebben zoveel bedden in RVT en ROB en per kwartaal gaan we dit factureren aan de zorgkassen via een elektronisch systeem. Maar de zorgkassen waren daar niet op voorbereid. Op Vlaams niveau hebben ze dan bepaald dat er gewerkt ging worden voorschotten zodat woonzorgcentra niet in cash flow problemen komen. Wij zijn één van de eerste woonzorgcentra die ingestapt zijn. In januari hebben we de eerste voorschotten ontvangen en deze zijn zo ingeschreven. Het gaat soms over 20.000 of 30.000 euro per maand dat we eigenlijk teveel hadden gekregen. Bij de opmaak van het MJP 2020 hebben we die extra’s geextrapolleerd en blijven inschrijven.

Als college hebben we gevraagd dat het niet meer zal voorvallen en ontvangen we maandelijks op het college een rapportering, ook over de facturatie. We willen naar een 100% bezettingsgraad gaan van de woonzorgsite. Het totaal plaatje levert ons een tekort van 2 miljoen euro die we ergens moeten gaan recupereren. We hebben de volgende beslissingen genomen:

1) invoeren van een aanwervingsstop voor nieuwe functies. Van onze jaarlijkse gemiddelde uitgave van 20 miljoen, geconsolideerd van OCMW en gemeente, is er ongeveer 12 miljoen euro voor de bezoldigingen. Is gelijk aan 60% bezoldigingen. Als je structureel iets wil doen, moet je op je grootste uitgavenpost iets gaan doen. We gaan de functies die volgens het kader en onze wensen beleidsmatig nodig zijn, niet doorvoeren. De cijfers die ik net heb toegelicht, zijn onzeker vandaag en daardoor worden er vier functies niet ingevuld.

2) een aantal infrastructuurwerken worden voorlopig geschrapt. Het gaat over de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat en de Kasteelstraat. Voor de sport-en jeugdsite De Koldam zullen we de turnhal verschuiven naar 2026. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid die we hebben van Vlaanderen, over hoe die subsidie aangevraagd moet worden en wanneer kunnen we die verwachten. Dit moeten we samen bekijken met de Vlaamse minister van Sport wat er in de pipeline zit. We hebben altijd gezegd dat we de turnhal zullen bouwen met subsidies van Vlaanderen, zoals we ook de sporthal hebben gezet.

3) trage verbinding Ysevallei. Het gaat over aankoop van gronden voor de VLM aan de Molenstraat.

4) de verledding. Het project waarbij de volledige openbare verlichting omgeschakeld wordt op led verlichting tegen 2030. Dat is een lening via Fluvius. We hebben die lening ingeschreven en ook de jaarlijkse investering ingeschreven.

5) verwijzend naar de laatste paragraaf op pagina 62. Het lijdt geen twijfel dat de beschikbare financiële ruimte momenteel besmet is door het Covid-19 virus. Maar dit is geen reden tot paniek. Ik denk dat BBC goed heeft gewerkt en ons getoond heeft dat er een aantal alarmlichtjes aan gingen om de reden dat ik net vermeld heb. Het lokaal bestuur heeft kunnen ingrijpen op diverse domeinen om het financieel evenwicht te behouden. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat het inbouwen van enige financiële marge op het MJP geen overbodige luxe is.

We hadden ook een politiek akkoord om op het einde van 2025 op kasbasis ongeveer 1 miljoen euro te laten zien. Jullie zien vandaag op schema M2 dat er een bedrag van 1.549.000 euro zal zijn op kasbasis eind 2025. Dat is 549.000 euro meer. Dit doen we bewust omdat de veiligsheidmarge zeker gehandhaafd moet blijven. Wat er wel politiek werd afgesproken, is dat we deze 549.000 euro plus het resultaat van 2020 in de maanden maart, april, mei, wanneer de rekeningen van 2020 afgesloten zijn, gaan bekijken wat we met dit saldo gaan doen. Dan zal er prioriteit gegeven worden aan investeringen. We moeten bekijken wat de prioriteiten zijn op dat moment. Dit is zo politiek afgesproken in het college."