Groot succes fietshappening CD&V. Fietsinfrastructuur doorgelicht

dinsdag 05 sep 2017

Met een grote groep heeft CD&V Hoeilaart zondag de “Ronde van Hoeilaart” gereden. De bedoeling was om te checken in welke mate er infrastructuur is om in Hoeilaart veilig te fietsen.  We hebben langs de grote toegangswegen gefietst en onderweg gekeken wat er allemaal kan verbeterd worden om het fietsen in Hoeilaart aangenamer en vooral veiliger te maken. Van al onze bemerkingen zullen we een rapport maken dat als handleiding kan dienen voor het gemeentebestuur.

CD&V wi dat hierdoor meer mensen gestimuleerd worden om in Hoeilaart de fiets te nemen ipv de auto. We willen ook de fietswegen die door onze scholieren zouden kunnen gevolgd worden veiliger maken.CD&V heeft ook met aandacht de rapporten van de fietsersbond Druivenstreek gelezen en danken ze voor al het werk dat ze al gerealiseerd hebben.

Dit zijn de grote lijnen van onze bevindingen:

Verbetering infrastructuur:

  • veel fietsstroken zijn aan vernieuwing toe
  • er zijn op een aantal grote invalswegen, en ook op het pas vernieuwde gemeenteplein,  geen fietsstroken of fietspaden
  • sommige fietspaden, en vooral het fietspad naar Groenendaal via de Kasteelstraat  zijn niet in orde. Er is o.a nood aan regelmatig  groenonderhoud en putten en ouderdomsschade moeten hersteld worden
  • praktisch op alle kruispunten ontbreken er fietsoversteekplaatsen!
  • er zouden veilige fietsstallingen moeten komen in het centrum en aan de haltes van het openbaar vervoer. 

CD&V wil ook starten met de aanleg van Fietsstraten. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden.

CD&V stelt voor om de Weemstraat als eerste om te vormen naar een echte fietsstraat. Fietsers die van de wijk Sloesveld ,Ten Trappen of Bakenbos komen, kunnen dan via de Weemstraat op een veilige manier de scholen of het centrum bereiken.

Het CD&V Team