Filmontbijt Jeugdraad voor Rwanda

zondag 05 feb 2017

Rani Hazaert liep vorig jaar 3,5 maand stage als verpleegkundige in ziekenhuis CHUK in Kigali (Rwanda). Ze ontving een toelage van de GROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) waarmee ze medische hulpmiddelen heeft aangekocht. Haar eerste bevalling ooit heeft ze bijgewoond in het CHUK. Vorige zondagvoormiddag 5 februari presenteerde Rani haar bevindingen aan een zaal vol kinderen met hun ouders, in het voorprogramma van het filmontbijt van de Jeugdraad in het GC Felix Sohie. Eén van de subsidievoorwaarden van de GROS was dat je op een zelfgekozen manier aan een breed publiek uitleg komt geven over je ervaringen.

Rani deed dat met een powerpointpresentatie over haar reis en verblijf. Wie heel goed oplette kon alle tien de antwoorden vinden voor de kruiswoordpuzzel die ze voor haar publiek had gemaakt. Niet alleen je formulier met de oplossingen moest je weer inleveren, ook de bics, want die pennen gaat de volgende ploeg verpleegkundigen in opleiding weer uitdelen in Rwanda. Rani stelde haar drie opvolgers voor aan de (volle) filmzaal, 200 verkochte stoelen ten bate van Rwanda. Drie meiden vertrekken volgende week en gaan 99 dagen werken in het zelfde ziekenhuis in Kigali.

In het door malaria geplaagde land verdienen verpleegkundigen een karig loontje. Er is veel gebrek aan simpele materialen. Zelfs eenvoudig hygiënemateriaal is niet altijd voorhanden. Rwanda werd in 1962 onafhankelijk van België. De meerderheid van de bevolking leeft er onder de armoedegrens.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking was met zes man present. Niet alleen om te proeven van de heerlijke pistolets (met hartig beleg, gesponsord door de Wereldwinkel), van de verse croissants en faire drankjes, maar ook om de presentatie van Rani te beoordelen. Na afloop waren ze unaniem van mening dat Rani ook voor het laatste deel aan haar subsidieverplichting heeft voldaan. Rani, proficiat!