Eerste schooldag met nieuwe klassen!

maandag 03 sep 2018

Beide basisscholen hebben deze eerste schooldag nieuwe klassen in gebruik genomen. De Sint-Clemenschool heeft een volledige bovenste verdieping gerenoveerd met vier moderne klassen als resultaat (zie foto onderaan). Het Groene Dal nam een nieuwe prachtige vleugel in gebruik (zie foto bovenaan), goed voor 18 klassen. De volledige nieuwbouw inclusief turnzaal en refter zal normaalgezien eind oktober klaar zijn. Wanneer de minister de klassen komt inhuldigen is nog niet bekend.

De Sint-Clemensschool heeft vandaag 226 kleuters en 441 leerlingen ingeschreven, samen zo'n 667, haast allemaal wonend in onze gemeente. Dat zijn voorlopige cjijfers en in de loop van het jaar zal dat aangroeien tot zo'n 720 kinderen. Voor haast elk studiejaar is er een wachtlijst van 4 à 6 kinderen, woonachtig in Hoeilaart, die niet kunnen ingeschreven worden. Zo'n 50 % van de leerlingen is Nederlandstalig, de andere helft zijn anderstaligen waarbij het aantal Franstaligen wat daalt en vervangen wordt door een internationaal gekleurd gezelschap. Elke dag worden er voor en na de schooluren zo'n 200 kinderen opgevangen, vaak tot 17u30. 

 

Bij het Groene Dal kunnen vandaag 174 kleuters en 352 leerlingen terecht, samen zo'n 525. Ook hier gaat het om voorlopige cijfers die in de loop van het jaar aangroeien tot nog een honderdtal bij. Er zijn voor haast elk studiejaar wachtlijsten van zo'n 5 tot 8 kinderen. Zo'n 65 % is Nederlandstalig (of tweetalig), 35% is anderstalig.

Beide scholen zitten dus eivol en dat op een relatief kleine oppervlakte.  Jammer dat er Hoeilaartse kinderen geen plaats vinden in eigen dorp. Een beetje dramatisch zelf!

Wij willen iedereen, leerlingen, leerkrachten, directie en ouders een succesvol schooljaar toewensen. Maak er het beste van!