Eerste schooldag goed voor 1193 leerlingen, een stijging met 1,5%! (enkele foto's) UPDATE!

donderdag 01 sep 2016

In ons artikel over het begin van het schooljaar was het aantal inschrijvingen in de Sint-Clemensschool niet correct. Het startend aantal kleuters en peuters op 1 september lag een stuk lager dan eerst vermeld. Uiteraard komen er vooral bij de peuters nog een groot aantal bij op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar. Hieronder vind je nu de juiste gegevens met onze excuses voor het misverstand.

De cijfers zullen de volgende dagen nog wel wat wijzigen maar opnieuw groeit de scholengemeenschap in onze gemeente.  Vorig jaar telden we nog 1174 peuters, kleuters en leerlingen en dit schooljaar zijn er dat1193, een aangroei van 19 kinderen. Het Groene Dal is goed voor 175 kleuters en 355 leerlingen. Elke kleuterklas heeft een wachtlijst van 3 tot 11 plaatsen, de school zit vol en de nieuwbouw start in februari/maart 2017.  

In de Sint-Clemensschool telt men vandaag 228 kleuters en 435 leerlingen. Ook hier wachtlijsten zowel bij het kleuter- als lager onderwijs, een dertigtal. De school barst letterlijk uit haar voegen. Het eerste luik van de bouwwerken is afgerond maar het dak moet nog vernieuwd alvorens onder het dak enkele nieuwe klassen kunnen ondergebracht worden.  Voor extra-speelruimte blijft het geduldig wachten op een akkoord over de achtergelegen gronden van privé-eigenaars.

In het Groene Dal heeft men niet het gevoel dat er een uitzonderlijke toename is van anderstaligen of vluchtelingen, in de Sint-Clemensschoool komt het merendeel van de nieuw ingeschreven leerlingen uit anderstalige gezinnen.

Wat de tewerkstelling betreft, is het onderwijs in Hoeilaart met zo'n 140 personeelsleden, duidelijk de grootste werkgever met ruime voorsprong: het Groene Dal heeft 44 leerkrachten in dienst, 3 administratieve krachten, 3 personen voor de opvang, 6 werknemers voor het onderhoud  en 1 directeur, de Sint-Clemensschool geeft werk aan 62 leerkrachten, 2 administratieve bedienden, 15 personeelsleden voor opvang en onderhoud en 3 directeurs. Nico Guns volgt op het einde van het jaar Etienne Coosemans op die met pensioen gaat en draait nu al mee. 

Voor de veiligheid staan er dit jaar bij het Groene Dal meer opzichters aan de schoolpoorten die in de dag op slot zijn. Er is ook camerabewaking. De Sint-Clemensschool sluit de poort eveneens tijdens de schooluren en heeft een videofoon geplaatst. Niemand komt dus ongevraagd binnen. Voor en na de school staan er voldoende opzichters om een oogje in het zeil te houden.

Hoeveel kunnen de scholen nog groeien? De grens is duidelijk bereikt. Zonder uitbreiding wordt het een haast onmogelijke zaak om in de toekomst alle Hoeilaartse kinderen onder te brengen in eigen dorp. Onze gemeente kent veel gezinnen met een groot aantal kinderen en dat zal de problemen de komende jaren niet verminderen. Het is nu al een mirakel dat beide scholen er schitterend in slagen om kwalitief hoogstaand onderwijs aan te bieden, ondanks de vele uitdagingen en de niet altijd evidente werkomstandigheden. Ruimte is er tekort en die zal er dus hoedanook moeten bijkomen! Hoe sneller hoe beter!