De 35 meter hoge zendmast komt er (voorlopig) niet!

dinsdag 23 mei 2017

Tijdens de gemeenteraad van vorige maandag, 22 mei 2017, diende CD&V fractieleider Wim Laureys een voorstel in om de huurovereenkomst met Proximus, terug in te trekken. Proximus wou graag een stukje grond langsheen de Kapelstraat aan de rand van het gemeentelijk voetbalveld, voor lange tijd huren om op deze plaats een nieuwe 35 meter hoge GSM pyloon neer te planten. Het CD&V-voorstel werd met unanimiteit goedgekeurd

Ondanks het feit dat zowel Open VLD Hoeilaart als PRO Hoeilaart deze huuroverneenkomst stemden op de gemeenteraad van 27 maart j.l., bleef CD&V Hoeilaart bezwaar hebben en ijveren voor een grondig onderzoek naar de noodzakelijkheid van deze nieuwe GSM mast en vooral ook naar de mogelijke impact ervan op de omgeving.

Ook het totaal gebrek aan duidelijke communicatie naar en inspraak van de buurt was een belangrijk argument om zich verder te blijven verzetten tegen de komst van deze monsterconstructie.

Deze 35 meter hoge GSM mast komt er nu (voorlopg) niet of het zou moeten zijn dat Proximus een nieuw dossier indient. De kans dat de gemeenteraad dit ooit nog goedkeurt  is bijzonder klein. Ditmaal zullen de gemeenteraadsleden van de meerderheid het dossier wel lezen alvorens te stemmen. Met dank aan CD&V dus!