Cultuurraad zwaar in de clinch met gemeentebestuur!

vrijdag 18 mrt 2016

Het gebeurt niet elke dag en het is naar Hoeilaartse normen ongezien dat een adviesraad zo'n scherpe kritiek uit op het beleid. Op de vorige cultuurraad gaven de leden aan voorzitter, Jan Lenaerts, de opdracht om hun ongenoegen te verwoorden in een brief ter attentie van het gemeentebestuur (zie brief in bijlage). Dat is vorige week gebeurd. De druppel die de emmer deed overlopen, is de reorganisatie van de vrijetijdsdiensten (waar cultuur onder valt) en vooral de onheuse manier waarop het personeel het afgelopen jaar behandeld is. De belangrijkste verenigingen hebben de brief mee ondertekend wat de boodschap toch wel een bijzondere kracht geeft.

Wie het culturele leven in onze gemeente volgt, zal het wel opgevallen zijn dat haast de hele, succesvolle ploeg die de cultuurdienst bemande, de voorbije maanden ander werk heeft gezocht. Het begon allemaal met de theatertechnicus, daarna volgden de cultuurprogrammator en de loketbediende en sinds deze week heeft ook de cultuurcoördinator beslist om ermee te stoppen. Doodjammer. In tegenstelling tot wat men zou kunnen vermoeden, is het blijkbaar niet zo leuk om vandaag deel uit te maken van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.  Als reden wordt aangegeven: gebrek aan respect en waardering voor het werk van het personeel dat elke dag probeert de job zo optimaal mogelijk uit te voeren.  Een totaal gemis aan empathie en een falend personeelsbeleid, hebben het gemeentebestuur een betreurenswaardige reputatie opgeleverd.

Hoe het de volgende jaren verder moet met de Hoeilaartse cultuursector is een groot vraagteken. Op de schepen van cultuur wordt alvast niet meer gerekend want die krijgt, sinds het 'kasteeldebacle' van haar eigen meerderheid niet de minste steun meer. Zij laat zich trouwens ook nog amper zien op vergaderingen.

Binnenkort is alle kennis en ervaring op de cultuurdienst weg en dat is een ramp. Het is moelijk te vatten wat de achterliggende bedoeling is. Waarom staat het schepencollege zo vijandig tegenover het verenigingsleven en welke visie steekt daarachter?  Als Hoeilaart vandaag een levende, dynamische en hechte gemeenschap vormt, dan is dat immers haast volledig op het conto van de verenigingen en hun vrijwilligers te schrijven. Daarom is wat de voorbije maanden gebeurt zo moeilijk te begrijpen.

De brief van de cultuurraad is het duidelijke signaal dat de verenigingen de gang van zaken niet langer pikken en dat er de komende maanden een duidelijke koerswijziging moet komen waarbij de verenigingen en de adviesraden opnieuw als een evenwaardige partner betrokken worden bij het beleid. In een hedendaags democratische maatschappij staan participatie en inspraak immers centraal. 

Hoeilaart heeft een rijk verenigingsleven met een overvloed aan ervaren mensen wiens ideeën en motivatie zonder twijfel zouden kunnen bijdragen tot een sterk vrijetijdsbeleid. Waarom het gemeentebestuur dit potentieel aan energie niet ten volle benut, is een raadsel. De burgemeester en de schepen hebben een verpletterende verantwoordelijkheid in alles wat vandaag misloopt.

Wij houden je op de hoogte!

 

BijlageGrootte
PDF icon Brief cultuur aan gemeentebestuur.pdf58.28 KB