CD&V-Hoeilaart bouwt programma rond vijf pijlers (video's en enkele foto's) - PERSBERICHT CD&V

zondag 09 okt 2016
play video

Voor een goed gevulde aula van het Felix Sohiecentrum ging op 7 oktober het eerste WIJ-feest van CD&V Hoeilaart door. Wouter Beke, de nationale voorzitter van CD&V beet de spits af met een toespraak die de sociale rol van CD&V benadrukte. Daarna kwam de stand-up comedean Jens Dendoncker. In de kortste tijd had hij de ganse zaal mee. Dan was het de beurt aan plaatselijk voorzitter Alain Borreman om het startschot te geven voor de verkiezingen van 2018. Hij gaf de hoofdlijnen weer van het programma waarmee CD&V in 2018 het verschil wil maken.

Het publiek verhuisde dan naar het cafetaria waar bij een glaasje wijn en een pasta buffet kon genoten worden van het optreden van de Hoeilaartse zangeres Nadine. Prachtige stem, warm en sfeervol optreden. We zagen in het bomvolle cafetaria alleen maar blije gezichten.

Het programma van CD&V voor 2018 steunt op de volgende vijf pijlers:

“Geen stad in ons dorp”

CD&V wil een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling zijn om Hoeilaart vol te bouwen. CD&V wil dan ook de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. CD&V wil eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.

CD&V wil ook een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden. Ze willen dit o.a. doen door sociaal wonen voor jongeren mogelijk te maken. Ook nieuwe woonvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen, moeten  gepromoot worden.

“CD&V is radicaal sociaal”

CD&V wil actief aan armoedebestrijding doen. Zowel de  personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de kostprijs van de speelpleinen  en vooral de waterkostprijs  zijn sterk verhoogd. CD&V zal dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat de Hoeilanders meer geld overhouden.

CD&V wil een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart. Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vraagt CD&V al lang de oprichting van een dienstencentrum

“Onderwijs is belangrijk”

CD&V vindt belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. CD&V vindt basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom wil CD&V actief meewerken aan de uitbreiding van de Hoeilaartse basisscholen en ook onderzoeken of een secundaire school in Hoeilaart mogelijk is.

Ander werkpunt is de verkeersveiligheid rond de scholen. CD&V wil er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier, dus ook te voet of met de fiets naar school kunnen. De schoolomgevingen moeten hiervoor radicaal veilger gemaakt worden.

“Mobiliteit is een prioriteit”

CD&V wil ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en acties om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.

CD&V wil in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer en vermijden dat door besparingen, reorganisaties,enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.

Het probleem van het sluipverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter Hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. CD&V wil hiervoor met onze buurgemeenten, en vooral met Overijse,  samenwerken. Het behoud van parkeermogelijkheden in het centrum is cruciaal voor de Hoeilaartse winkels.

“Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart”

Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. CD&V wil constant kijken hoe ze de verenigingen kunnen vooruit helpen. Hiervoor gaat CD&V ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen. Het gemeenschapsleven is ook de motor van de integratie. CD&V wil dit dan ook ten volle ondersteunen.

Het volledige programma kan je op de website vinden, hoeilaart.cdenv.be, en op facebook.

Dit een persbericht ons toegzonden door CD&V Hoeilaart.