Bin-Hoeilaart start als eerste in Vlaams-Brabant een WhatsApp-proefproject

donderdag 20 okt 2016

Hoeilaart kampt al jaren met een heuse inbrakenplaag. Hoeilaart en de Politiezone Druivenstreek hebben een aantal initiatieven op poten gezet om deze inbrakenplaag in te dijken. Eén van deze initiatieven behelst het Buurtinformatienetwerk (BIN). BIN Hoeilaart telt vandaag ongeveer 65 leden en komt 2 à 3 maal per jaar samen. De eerste positieve effecten van een parallelle aanpak beginnen zich af te tekenen.

De inbraakcijfers van 2015 vertonen een dalende trend! De BIN-leden, Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren, richtten met de steun van het BIN Hoeilaart begin februari 2016 een schrijven aan de gemeente Hoeilaart om de haalbaarheid tot oprichting van een WhatsApp-proefproject te onderzoeken. Het WhatsApp-project is een initiatief waarbij inwoners, gemeente en politie samenwerken om met WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan.

WhatsApp is een mobiele applicatie die zorgt voor de uitwisseling van berichten via smartphone en kan vergeleken worden met sms-berichten maar beschikt over meer functionaliteiten. De Politiezone Druivenstreek en de gemeente zetten nu het licht op groen voor een WhatsApp-proefproject in Hoeilaart! Het BIN Hoeilaart wenst de recent aangestelde Korpschef, Sébastien Verbeke, en zijn team alsook de gemeente van ganser harte te bedanken voor hun vertrouwen en zet vanzelfsprekend graag haar schouders mee onder dit project. dat normaliter begin 2017 van start zal gaan.

BIN Hoeilaart wenst u tot slot nog warm te maken voor de actiedag “1 dag niet” die zal doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. De Politiezone Druivenstreek zal die dag woningdiefstallen bestrijden en plant trouwens die hele week een aantal acties. Hou hun webstek alvast in het oog (www.politiedruivenstreek.be)!

Namens de initiatiefnemers van het WhatsApp-proefproject en het BIN Hoeilaart,