Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Archeologische proefopgravingen in Groenendaal (enkele foto's)

donderdag 05 nov 2015

Eind oktober-begin november werden enkele proefsleuven gegraven op de site van de voormalige priorij van Groenendaal in opdracht van het Agentschap Bos en Natuur. Het is de bedoeling om te evalueren welke overblijfselen van de vroegere priorij er nog aanwezig zijn onder de grasoppervlakte. Op een vijftal plaatsen werd met behulp van een kleine graafmachine de bovenste grondlaag weggeschept tot waar de muren van het voormalige klooster zichtbaar werden. Toen wij er langs gingen was er een proefsleuf gegraven aan de buitenzijde van de kerk tot aan de steunmuur van de zuidelijke kloosteromgang. 

Ook aan de binnenzijde van de kerk werd ter hoogte van de buitensleuf gegraven. De voet van een pilaar werd duidelijk aan het licht gebracht.  Aan de buitenzijde werd een brede opening gemaakt ter hoogte van de overgang tussen het grote kloostervierkant van de monniken en het kleine van de broeders. Tussen de twee liep de IJse door. Ook daar werden vrij grote restanten van de onderbouw aangetroffen en twee overwelvingen waarvan minstens één diende om de IJse onderdoor te laten gaan. Later wordt er ook gegraven ter hoogte van de achterzijde van de kerk en ten zuiden van de kerk op de plaats waar de vroegere Ruusbroeckapel gestaan heeft.

Maandag gingen enkele bestuursleden van “Het Glazen Dorp” een kijkje nemen en dat leverde enkele foto’s van de werken op. Een conclusie is echter reeds duidelijk en bevestigt een eerder onderzoek langs de oostvleugel. Het huidige kerkgebouw staat veel hoger dan het oorspronkelijke kerkgebouw waarvan de vloer wellicht nog niet bereikt werd door deze opgravingen. Met andere woorden: Groenendaal was in de beginperiode echt een diepe vallei. Wateroverlast  of een stijgend grondwaterpeil heeft zonder twijfel de kloosterlingen genoopt wat hoger te gaan bouwen, anders zaten ze met hun voeten in het water !

Ook op het Hoeilaartse Gemeenteplein zullen archeologen volgend jaar aan de slag gaan alvorens het Gemeenteplein heraangelegd wordt. Benieuwd wat daar ook nog allemaal onder de grond zit